Onze geschiedenis

Onze geschiedenis

De geschiedenis van de Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMF Drenthe) is een verhaal van betrokkenheid, inzet en de voortdurende drang om een positieve impact te hebben op de natuur en het milieu in Drenthe. Sinds onze oprichting in 1971 hebben we ons gewijd aan het beschermen en behouden van de prachtige natuur die Drenthe te bieden heeft.

Gedurende de jaren hebben we een waardevolle rol gespeeld bij het bevorderen van duurzaamheid en het bewustmaken van de uitdagingen waarmee Drenthe wordt geconfronteerd op het gebied van natuur en milieu. Onze geschiedenis is verweven met talloze initiatieven, projecten en samenwerkingen met diverse belanghebbenden, waaronder overheden, bedrijven en de lokale gemeenschap.

Door de jaren heen hebben we ons ingezet voor de bescherming van de Drentse natuur, het bevorderen van duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het stimuleren van een gezonde leefomgeving. We hebben ons actief ingezet voor het behoud van biodiversiteit, de overgang naar duurzame energie en de bevordering van milieubewustzijn in de provincie.

Onze geschiedenis is er een van samenwerking en dialoog, waarbij we altijd streven naar inclusieve oplossingen en het betrekken van alle belanghebbenden bij ons werk. We zijn trots op de resultaten die we hebben behaald en kijken uit naar de uitdagingen en kansen die nog voor ons liggen.

Als je meer wilt weten over onze geschiedenis en hoe we zijn uitgegroeid tot de organisatie die we vandaag zijn, neem dan een kijkje in onderstaande tijdmachine.

2022

Hoe zorgen we voor een mooi en duurzaam Drenthe in 2050? Wij zijn daar dagelijks mee bezig en in 2022...

2023

Op 7 maart debatteerden politici over landbouw, natuurbehoud, energie, klimaat en meer.

1971

Het is 1971, en er zijn grote zorgen. Grootschalige ruiverkavelingen veroorzaken in de jaren ’60 en ’70 een kaalslag en...

1972

Het rapport ‘Grenzen aan de groei’ van de Club van Rome, dat in maart 1972 officieel verscheen, zorgde wereldwijd voor...

1973

Moet dit zo doorgaan? Zo luidde de veelzeggende titel van het rapport dat de Milieuraad Drenthe (nu NMFD in oktober 1973...

1974

Bescherming van natuur- en landschapswaarden én een betere plek van deze waarden in natuurplannen waren twee prominente speerpunten in de...

1975

Ruim 350 bezwaarschriften schreef Jan van Dalen, in de tien jaar tijd dat hij boegbeeld was van de Milieuraad Drenthe...

1976

De eerste stappen op weg naar een circulaire provincie.

1977

Rust en stilte zijn belangrijke oerwaarden in onze provincie. We zetten ons in voor de bescherming van deze waarden. In...

1978

Er is steeds meer onrust over de plannen van het kabinet voor de bouw van nieuwe kerncentrales en het dumpen...

1979

Het is een zonnige dag in juni 1979 als ruim 25.000 mensen naar Gasselte in Drenthe afreizen om te demonstreren....

1980

De Milieuraad publiceert samen met de Milieuwerkgroep Havelte het rapport ‘Havelte verkaveld’. Dit rapport is een reactie op de ruilverkavelingsplannen...

1981

Sinds het begin van de jaren ’80 zetten we ons in voor verbetering van de waterkwaliteit en het waterbeheer. Dat...

1982

Dat kunst helpt om de waarde van de natuur te laten zien, blijkt wel uit onze uitgelichte mijlpaal uit 1982....

1983

1983 is het jaar waarin de eerste CD op de markt kwam in Nederland, de koudste temperatuur ooit werd gemeten...

1984

In 1986 presenteert de Milieuraad, samen met de Vereniging Natuurmonumenten en Stichting Het Drentse Landschap, zijn visie op landschap Roden...

1985

Met hulp van het provinciebestuur lukt het de stichting om voor een bescheiden bedrag een pand aan de Hertenkamp aan...

1986

De waarschuwingen over de gevolgen van de sterke toename van de intensieve veehouderij en mestoverschotten in Nederland werden stelstelmatig genegeerd.

1987

Bestrijdingsmiddelen vragen al sinds 1987 onze aandacht. Ze vormden toen, maar ook nu nog, een bedreiging voor de kwaliteit van...

1988

Zou jij rustig slapen als je wist dat je boven op een enorme berg kernafval woont? Gelukkig hoef je daar...

1989

De Milieuraad presenteert in 1989, samen met de Stichting Natuur en Milieu en de Vereniging Natuurmonumenten, een alternatief plan voor...

1990

Hoewel gratis plastic tasjes in Nederland pas verboden zijn sinds 2016 zette de Milieuraad Drenthe in 1990 al een actie...

1991

In Drenthe zijn diverse natuurgebieden – paradoxaal genoeg – gespaard van grootschalige ontginningen omdat Defensie ze gebruikte als oefenterreinen. In...

1992

In 1992 publiceerden we, samen met de Vereniging Nederlandse gemeenten, een rapport over afvalpreventie. In die tijd vond ook de...

1993

Mensen in konijnenpakken die in stilte achter een zwarte koets door het bos trekken. Het klinkt surrealistisch, maar op 9...

1994

Het gebeurt niet vaak dat een brochure gemaakt in het jaar 1994, vandaag de dag nog steeds zo actueel is....

1995

Schoon water is van levensbelang. Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren en planten.  Maar voor schoon water is...

1996

In 1996 presenteerden we de campagne ‘Kluswijzer’. Met die campagne probeerden we, samen met de landelijke brancheorganisaties, om milieuvriendelijk…

1997

In 1997 presenteerden wij in Emmen het eerste Convenant Duurzaam Bouwen. In dit convenant spraken gemeenten, provincie en bouworganisaties met elkaar...

1998

Woningbouw is al decennialang een belangrijk thema voor de Natuur en Milieufederatie Drenthe. Hoe zorg je dat woningbouw en natuur...

1999

Lommerrijke bossen, natte (beek)dalen, broedende weidevogels en mooie veengebieden: de natuur kan alleen leven met natte voeten. Toch wordt er,...

2000

We presenteerden samen met landbouw en recreatieorganisaties ‘Tijd om te Kiezen’. Dit was een investeringsprogramma voor verdere versterking van de...

2001

Pleidooi voor koploperpositie duurzame energie.  

2002

De sterke groei van de bollenteelt in Drenthe leidt tot meer bestrijdingsmiddelengebruik, en aantasting van de bodem én de waterkwaliteit....

2003

Wie op wandelvakantie kan zijn hart ophalen in Drenthe. De uitgestrekte bossen en heidevelden en de prachtige beekdalen en oude...

2004

Tussen het Fochteloërveen en de Waddenzee liggen talloze natuurgebieden. Hoogveen, beekdalen, plassen en laagveenmoerassen, maar ook maren en diepen in...

2005

Duisterniswandelingen met de boswachter, theatervoorstellingen in het pikkedonker en varen in het licht van de maan. Geen alledaagse bezigheden.

2006

Om aandacht te vragen voor het veranderende landschap organiseerden we samen met het Drents Landschap een prijsvraag. We vroegen inwoners...

2007

Hoe het er in de onderwaterwereld aan toe gaat blijft voor de meesten echter verborgen. Tot de start van het...

2008

Ook in 2008 stond de biodiversiteit in Drenthe al onder druk. Reden voor de Natuur en Milieufederatie Drenthe om  aan...

2009

Vanuit de Hertenkamp in Assen -waar de Natuur en Milieufederatie Drenthe gevestigd is- wandel of fiets je langs herstelde beeklopen,...

2010

Van binnen zijn én blijven we de organisatie die zich als samenwerkingsband sterk maakt voor mooi en duurzaam Drenthe.

2011

Dat de gevolgen van de enorme bezuinigen op landelijk gebied ook een pósitieve uitwerking zouden hebben op natuur en milieu...

2012

Het was een mooie zomeravond toen de Drentse duurzame energie-initiatieven voor het eerst provinciaal bij elkaar kwamen in de voorkamer...

2013

In 2013 organiseerden we het ‘Festival Groen Drenthe’. Daarop kwamen in totaal maar liefst 700 bezoekers op af. Er waren...

2014

In 2014 legden we samen met de Drents gemeenten de basis voor het samenwerkingsverband Drents Energieloket. In december van dat...

2015

Reclamemasten en fel verlichte veestallen zijn als een doorn in de duisternis. Met tips over slimmer verlichten zorgen we voor...

2016

In de afgelopen jaren is er in en rond de Hunze enorm veel nieuwe natuur (maar liefst 3000 ha) ontwikkeld....

2017

Onder de noemer Heel Drenthe Zoemt werken wij aan en soortenrijke provincie, ook buiten de bermgebieden.

2018

In 2018 is het samenwerkingsproject Drenthe Sport Duurzaam van start gegaan. Met dit project ondersteunen Sport Drenthe en de Natuur...

2019

In 2019 presenteerden we samen met o.a. LTO Noord, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten de agenda Boer Burger Biodiversiteit.

2020

Goede voorbeelden banen de weg naar een circulaire economie. Want hoewel het nog wel even duurt voor we onze economie...

2021

December 2021 bestond de Natuur en Milieufederatie Drenthe 50 jaar. Dat vierden we in de 12 maanden die daarop volgden...