1988 – Een dubbele bodem

Afval in zout – een dubbele bodem

Zou jij rustig slapen als je wist dat je boven op een enorme berg kernafval woont? Gelukkig is dat de inwoners van Drenthe bespaard gebleven. Toch was dat zonder de inzet van de Milieuraad Drenthe (nu Natuur en Milieufederatie Drenthe) misschien wél het geval geweest. Het Ministerie van Economische Zaken heeft sinds de jaren ’60 namelijk plannen gehad om kernafval op te slaan in de ondergrondse zoutkoepels in Drenthe.

Een snelle oplossing voor het klimaatprobleem: dat willen we allemaal wel. Sommigen vestigen hun hoop daarom op kernenergie. Toch is deze vorm van energie allesbehalve een goed plan. Hoewel er bij het opwekken van kernenergie weinig CO2 vrijkomt, is het afval dat achterblijft enorm schadelijk. Bij het opwekken van kernenergie ontstaat namelijk radioactief afval. De straling die het afval afgeeft, is ontzettend schadelijk voor onze gezondheid. Dit hoogactief radioactief afval zal nog vele generaties lang gevaarlijke straling blijven afgeven. Zelfs met de kleinste hoeveelheden kernafval kunnen grote gebieden onbewoonbaar worden. Rampen als Tsjernobyl (1986) en Fukushima (2011) liggen nog vers in het geheugen. Daarom moet het afval goed en veilig worden opgeslagen. Maar niemand weet hoe we dat kunnen doen.

Verzet

In de jaren zestig leek de ondergrondse bodem in Drenthe op een vrijplaats voor winning van delfstoffen en een dumpplaats voor afvalstoffen. Het Ministerie van Economische Zaken -belanghebbende in de grondstoffenwinning- was de baas. Er lagen zelfs plannen om kernafval op te slaan in de ondergrondse zoutkoepels. Hiertegen heeft de Milieuraad Drenthe (nu Natuur en Milieufederatie Drenthe) zich met groot succes verzet.

Dat moest ook wel, want de bedreigde Drentse bodem werd door niemand beschermd. Samen met de collega-milieufederaties en de Waddenvereniging heeft de Milieuraad Drenthe in 1998 daarom het rapport ‘Afval in zout een dubbele bodem’ geagendeerd. Vanaf dat moment is de aandacht voor bescherming van de ondergrond toegenomen en werd milieuwetgeving verbeterd.

Nog lang niet wat het zijn moet

Toch zijn we, vele jaren later, nog steeds niet helemaal gerustgesteld. De dump van afvalwater uit de oliewinning bij Schoonebeek geeft grote problemen in Twente, en nu is het plan dit afvalwater in de Drentse ondergrond te stoppen. Ook zijn er in het nieuwe regeerakkoord plannen opgenomen voor twee nieuwe kerncentrales en een permanente opslag voor kernafval.
Dus maakt de Natuur en Milieufederatie zich nu en in de toekomst sterk voor een gezonde bodem, zodat we niet wakker hoeven te liggen ’s nachts.janikker

Het thema 'afval' door de jaren heen

Tijdens ons jubileumjaar in 2021 – 2022 blikken we terug op 50 bijzondere momenten van de afgelopen 50 jaar Natuur en Milieufederatie Drenthe. Benieuwd wat we nog meer hebben gedaan rondom het thema ‘afval’ de afgelopen jaren?

Bekijk het via deze overzichtsvideo!

Tijdens ons jubileumjaar blikken we terug op 50 bijzondere momenten van de afgelopen 50 jaar Natuur en Milieufederatie Drenthe.