2011 – Groenmanifest

Groenmanifest

Dat de gevolgen van de enorme bezuinigen op landelijk gebied ook een pósitieve uitwerking zouden hebben op natuur en milieu in Drenthe was van tevoren niet te bedenken. Toch is dat wel degelijk gebeurd. In eerste instantie leidde de aankondiging van de bezuinigingen er onder meer toe dat delen van de Ecologische Hoofdstructuur werden geschrapt. Geen positieve uitkomst. Deze ingrijpende bezuinigingen van kabinet Rutte I vormden in 2011 echter óók het startpunt van een samenwerking tussen de landbouw- en de natuur- en milieuorganisaties in Drenthe. En dat is dan weer wel positief!

Het Groenmanifest wordt aangeboden

Het eerste resultaat van deze samenwerking was het Groenmanifest van Drenthe. In dit inspirerende manifest pleitten de landbouw- en natuurorganisaties voor het voortzetten van investeringen in het platteland. Daarnaast bevatte het ook een pakket van concrete voorstellen voor de Drentse natuur en voor het ammoniakbeleid.

Goed ontvangen

Het Groenmanifest werd in 2011 door de Natuur en Milieufederatie, het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en LTO Noord aan de Commissaris van de Koning aangeboden. Het rapport werd goed ontvangen. De ambities uit het Groenmanifest werden zelfs overgenomen in het provinciaal beleid. In de jaren daarna zijn de voorstellen in het Groenmanifest dan ook voor een deel tot uitvoering gekomen.

Boer Burger Natuur

Ook vandaag de dag nog vormt het Groenmanifest de basis voor een goede samenwerking tussen de Drentse landbouw-, natuur- en milieuorganisaties. Samenwerkingsprogramma’s zoals het programma Duurzame Melkveehouderij Drenthe en het programma Boer Burger Natuur Drenthe vormen daarvan het resultaat.

Roerige tijd

Voor de geschrapte Ecologische Hoofdstructuur kwam uiteindelijk het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) in de plaats. Maar deze is helaas nog niet af. Natuurgebieden in Drenthe zijn verdroogd en er daalt nog veel te veel stikstof neer in de Drentse natuur. Gelukkig staat de stikstofproblematiek nu ook landelijk hoog op de agenda. Wij gaan er samen met Drentse natuur- en landbouworganisaties voor om de samenwerking zelfs in deze roerige tijd overeind houden, want werken aan een mooi en duurzaam Drenthe moeten we samen doen.

Het thema 'natuur' door de jaren heen

Ben je nieuwsgierig wat de Natuur en Milieufederatie Drenthe de afgelopen jaren voor de natuur heeft gedaan in Drenthe?

Bekijk dan deze video!

Tijdens ons jubileumjaar blikken we terug op 50 bijzondere momenten van de afgelopen 50 jaar Natuur en Milieufederatie Drenthe.