2010 – Milieuraad wordt…

Van Milieuraad naar Natuur en Milieufederatie Drenthe

Van binnen zijn én blijven we de organisatie die zich als samenwerkingsband sterk maakt voor mooi en duurzaam Drenthe. Aan de buitenkant is onze naam en huisstijl de afgelopen 50 jaar een aantal keren aangepast om bij de tijd te blijven. We zijn benieuwd welke huisstijlen jij nog herkent!

Grafisch ontwerper Albert Rademaker stond in 1975 aan de basis van de huisstijl van de Milieuraad Drenthe (nu Natuur en Milieufederatie Drenthe). Hij voorzag de eerste jaren 10 jaar de vele publicaties en actieposters van de Milieuraad van karakter en kleur.

ontwerp albert

Jeannette Ensing neemt in 1993 – het jaar waarin de Milieuraad zijn naam wijzigt in Milieufederatie Drenthe – het stokje over.

Onze huidige huisstijl

En dat brengt ons bij de mijlpaal in 2010: in dit jaar wijzigden we onze naam Natuur en Milieufederatie Drenthe, waarmee ook ons groene werk in onze naam tot uiting komt. Ook onze huisstijl kreeg een grote opfrisbeurt. Niet alleen in Drenthe, samen met andere provinciale Natuur- en Milieufederaties kozen we voor een nieuwe, gezamenlijke huisstijl. Dit vergroot onze bekendheid, zichtbaarheid en daarmee de impact van ons werk. Ron Quichard legde hiervoor de basis.

Logo Natuur en Milieufederatie Drenthe

Jubileumhuisstijl

In ons jubileumjaar heeft deze huisstijl nét even een ander tintje gekregen. Om te vieren dat we vijftig jaar bestaan is er een feestelijke hint toegevoegd aan onder andere het logo en de website.

Tijdens ons jubileumjaar blikken we terug op 50 bijzondere momenten van de afgelopen 50 jaar Natuur en Milieufederatie Drenthe.