1995 – Een groener waterbestuur

Een groener waterbestuur

Schoon water is van levensbelang. Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren en planten.  Maar voor schoon water is goed waterbeheer nodig. Niet alleen gericht op de mens, maar dus ook op dieren en planten. Om deze reden is de Milieuraad Drenthe (nu Natuur en Milieufederatie Drenthe) in 1995 een campagne gestart. Het doel? Meer groene waterschappen in het waterschapsbestuur krijgen.

Het hoogtepunt van deze campagne was de operazangeres die met een Venetiaans bootje op het open water zong. Hiermee vroeg zij aandacht voor het belang van schoon water. Hoe dat er precies uitzag? Zo!

Operazangeres op het water voor Groener Waterschapsbestuur in 1995

De campagne was een succes. In datzelfde jaar kwamen er 15 groene kandidaten in de Noordelijke waterschapsbesturen terecht. Niet alleen in Drenthe, want ook in andere provincies hebben de Natuur en Milieufederaties aan de basis gestaan van groene waterschapsbesturen.

Water Natuurlijk

Al deze besturen zijn inmiddels verenigd in een zelfstandige en onafhankelijke waterschapspartij; Water Natuurlijk. Ze zijn landelijk de grootste waterschapspartij en de bestuurders zijn in alle 21 waterschappen vertegenwoordigd. Water Natuurlijk is mede opgericht door Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederaties. Ze spelen een grote rol bij de verbetering van de waterkwaliteit en het natuur- en landschapsherstel in onze Drenthe.

Het thema 'water' door de jaren heen

Sinds het begin van de jaren ’80 zetten we ons in voor verbetering van de waterkwaliteit en het waterbeheer. Dat is voor mens en natuur van levensbelang. Benieuwd wat we naast ‘Beeldschoon water’ nog meer hebben gedaan rondom het thema ‘water’ de afgelopen jaren?

Je ziet het in deze video!

Tijdens ons jubileumjaar blikken we terug op 50 bijzondere momenten van de afgelopen 50 jaar Natuur en Milieufederatie Drenthe.