1982 – De Strubben-Kniphorstbosch

De Strubben-Kniphorstbosch: van Eenheidsoefenterrein naar Archeologisch Reservaat

Dat kunst helpt om de waarde van de natuur te laten zien, blijkt wel uit onze uitgelichte mijlpaal uit 1982. Gewapend met schetsboeken en klapstoeltjes trok een groep Drentse kunstenaars op een zaterdag in de herfst van 1982 het militair oefenterrein De Strubben-Kniphorstbosch in. Na een oproep van kunstschilder Evert Musch uit Anloo verzamelden zij zich om de unieke landschappelijke waarde van dit reservaat te laten zien. Door middel van  tekeningen, foto’s, aquarellen en olieverf legden zij de landschappelijke belevingswaarde van het terrein vast. Hiermee wilde hij, en de andere Drentse kunstenaars, het terrein behoeden voor een inrichting als eenheidsoefenterrein. Daarmee zou het gebied namelijk geschikt worden bevonden voor ‘gemechaniseerde’ oefeningen. Mede door deze inzet kan jij nu nog genieten van dit mooie natuurgebied.

Het gebied van bovenaf gezien
Het gebied van bovenaf gezien

Werkgroep Kniphorstbosch

Deze acties vormden de basis voor een langjarige inzet van archeologen, landschapskenners, natuurbeschermers en kunstenaars voor dit unieke gebied. Zij verenigden zich als ‘werkgroep Kniphorstbos’ die onder de vlag van de Milieufederatie (nu Natuur en Milieufederatie Drenthe) lobbyde voor bescherming en herstel van de waarden van dit gebied. De werkgroep bracht in 1993 in samenwerking met het tijdschrift Noorderbreedte de publicatie “Op waarde geschat” uit.

Beschermd natuurgebied

De lobby, kennis en inzet van alle betrokkenen heeft ertoe bijgedragen dat Defensie haar plannen voor een eenheidsoefenterrein al snel moest bijstellen. Ook ging men op zoek naar een alternatief voor grootschalige activiteiten zoals het jaarlijkse Pinksterkamp en de motorcross die een zwaar beslag op het terrein legden. Defensie heeft het gebied in 2006 overgedragen aan Staatsbosbeheer en het gebied is aangewezen als beschermd natuurgebied. In 2000 is het gebied De Strubben Kniphorstbosch aangewezen als het grootste archeologische monument van Nederland. Ontdek het gebied zelf met deze mooie wandeling!

Tekening uit het boek 'Op waarde geschat'
Tekening uit het boek ‘Op waarde geschat’

Defensieterreinen en de Natuur en Milieufederatie Drenthe

In Drenthe bevinden zich diverse oefenterreinen voor Defensie. De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft zich in zijn 50-jarig bestaan samen met diverse groepen sterk gemaakt voor de bescherming en behoud van natuur en landschapswaarden in en rond deze terreinen. Het Balloërveld en Kniphorstbos zijn inmiddels gevrijwaard van militair gebruik. In Havelte is een deel van terrein vrijgespeeld voor de natuur.

ROEG! | RTV Drenthe: Kunstenaars hielden 40 jaar geleden de tanks uit het Strubben Kniphorstbos

Kunstwerken besmeuren als protest? Of kunst maken als protest. Dat laatste bleek veertig jaar geleden een heel succesvolle actie. Voor het Strubben Kniphorstbos lag een plan om er een militair oefenterrein te maken. Een groep kunstenaars stak er een stokje voor.

Bekijk het item van RTV Drenthe hier!

Tijdens ons jubileumjaar blikken we terug op 50 bijzondere momenten van de afgelopen 50 jaar Natuur en Milieufederatie Drenthe.