1975 – Jan van Dalen

Jan van Dalen zet de Milieuraad op de kaart

Ruim 350 bezwaarschriften schreef Jan van Dalen, in de tien jaar tijd dat hij boegbeeld was van de Milieuraad Drenthe (nu Natuur en Milieufederatie Drenthe). Dat zijn ongeveer drie (!) bezwaarschriften per maand. Als bedreven boerenzoon werd hij in 1975 als eerste betaalde kracht aangesteld. In zijn rol als vaksecretaris en als boerenzoon maakte hij zich ernstig zorgen over de ‘striptease’ van de natuur en landschapswaarden in het landelijk gebied. Hij wilde de achteruitgang van de natuur en het landschap tegengaan. En dat deed hij vol overgave.

Onder Jan van Dalen richtte de Milieuraad zich in de beginjaren vooral op ruimtelijk werk. Met advisering en met reacties en bezwaarschriften op thema’s als ruilverkavelingen, gemeentelijke bestemmingsplannen, uitbreiding van militaire oefenterreinen en (illegale) motorcross. Al snel kwamen daar ook de zorg voor energiethema’s en milieuverontreinigingen bij.

Jan van Dalen is van 1975 tot 1985 de drijvende kracht achter de Milieuraad Drenthe geweest. Als bedreven coördinator en vaksecretaris schudde hij regelmatig de politiek op en zette de natuur en milieuthema’s op de kaart.

“"Aanvankelijk dacht ik heel onnozel dat als in het ene bestemmingsplan buitengebied een torensilo, met argumenten uit ons bezwaarschrift, was afgewezen, het ook automatisch in alle volgende bestemmingsplannen het geval was. Dat is niet zo, je moet iedere keer weer blijven knokken."”

Jan van Dalen

Bij zijn afscheid in 1985 blikte Jan van Dalen bij zijn afscheid in een interview met Noorderbreedte terug op 10 jaar Milieuraad.
Lees hier het interview met Jan van Dalen!