1972 – Grenzen aan de groei

Grenzen aan de groei

Het rapport ‘Grenzen aan de groei’ van de Club van Rome, dat in maart 1972 officieel verscheen, zorgde wereldwijd voor veel commotie. Het rapport had een grote impact op het mondiale milieubewustzijn. Voor de net opgerichte Milieuraad was het rapport mede een reden om tot actie over te gaan rond thema’s als afval, lucht- en bodemverontreiniging.

Meer weten? Klik dan hier. 

Gifatlas en beeldschoon water

In de jaren die volgden hebben we ons ingezet voor aanpak van allerlei milieuthema’s dicht bij huis zoals afval, energie en het tegengaan bodem- en waterverontreiniging. Zo lees je in onze mijlpaal over beeldschoon water (2007) hoe we de Drentse onderwaterwereld tot leven brachten om zo het bewustzijn te vergroten. In de mijlpaal gifatlas (1983) lees je wat er gebeurde toen we bekend maakten dat Drenthe maar liefst 147 stortplaatsen kende voor chemisch afval.

Het thema 'natuur' door de jaren heen

Tijdens ons jubileumjaar in 2021 – 2022 blikken we terug op 50 bijzondere momenten van de afgelopen 50 jaar Natuur en Milieufederatie Drenthe. Benieuwd wat we naast ‘Grenzen aan de groei’ nog meer hebben gedaan rondom het thema ‘natuur’ de afgelopen jaren?

Je ziet het in deze video!

Bekijk ook de video’s waarin je ziet wat we hebben gedaan op gebied van energie en water

Tijdens ons jubileumjaar blikken we terug op 50 bijzondere momenten van de afgelopen 50 jaar Natuur en Milieufederatie Drenthe.