1981 – De bron van al het leven

Water is de bron van al het leven

Sinds het begin van de jaren ’80 zetten we ons in voor verbetering van de waterkwaliteit en het waterbeheer. Dat is voor mens en natuur van levensbelang.

In 1981 organiseerden we het eerste grote watersymposium van Drenthe om dit thema op de kaart te zetten. In de jaren daarna volgde een reeks van zeer diverse activiteiten. De waterkwaliteit en het beheer is inmiddels door inzet van velen sterk verbeterd, maar helaas nog lang niet op orde. Er is dus nog ook veel werk te verzetten.

Het thema ‘water’ door de jaren heen

In deze video is te zien welk werk we de afgelopen jaren hebben verzet rondom het thema water.

Tijdens ons jubileumjaar blikken we terug op 50 bijzondere momenten van de afgelopen 50 jaar Natuur en Milieufederatie Drenthe.