1994 – Stilstaan is achteruitgaan

Stilstaan is achteruitgaan

Het gebeurt niet vaak dat een brochure gemaakt in het jaar 1994, vandaag de dag nog steeds zo actueel is. Toch is dat het geval bij ‘Stilstaan is achteruitgaan’. In deze brochure lees je de visie van de Milieuraad Drenthe (nu Natuur en Milieufederatie Drenthe) op het ammoniakprobleem in de provincie. Nu, 28 jaar later, is de grote stikstofuitstoot helaas nog net zo’n bedreiging voor natuurgebieden als toen.

Veel van de uitgangspunten en aanbevelingen uit de visie staan nog steeds als een huis. Ook vandaag de dag pleit de Natuur en Milieufederatie Drenthe voor minder stikstofuitstoot door de kringloop op het veehouderijbedrijf of in de regio zoveel mogelijk te sluiten. De voor de natuur te halen doelen stonden in 1994 al in ‘Stilstaan is achteruitgaan’ en deze visie is niet wezenlijk veranderd.

Zijn we dan niks opgeschoten?

Jazeker wel! De hoeveelheid stikstofoxiden en ammoniak is sinds 1994 al wel gedaald. De eerste maatregelen hebben dus zeker effect gehad. Toch hebben we ook nog een flinke weg te gaan.

Voorkant van de visie Stilstaan is achteruitgaan

Het thema 'landbouw' door de jaren heen

Benieuwd wat we naast ‘Stilstaan is achteruitgaan’ nog meer hebben gedaan op het gebied van landbouw de afgelopen 50 jaar? Je ziet het in deze video!

Tijdens ons jubileumjaar blikken we terug op 50 bijzondere momenten van de afgelopen 50 jaar Natuur en Milieufederatie Drenthe.