1978 – Energiebesparing

Eerste acties voor meer energiebesparing

Er is steeds meer onrust over de plannen van het kabinet voor de bouw van nieuwe kerncentrales en het dumpen van kernafval. Maar zelfs de oliecrises uit begin jaren ’70 leidt niet tot andere inzichten omtrent het toenemende energiegebruik.

Daarom pleit de Milieuraad voor een grotere inzet op energiebesparing en oprichting van een provinciaal bureau voor energiebesparing. 50 jaar later is de urgentie en het draagvlak voor energiebesparing groter dan ooit. Dat merken we inmiddels ook bij het Drents Energieloket. Daar hielpen we de afgelopen jaren duizenden inwoners met het verduurzamen van hun woning.

Tijdens ons jubileumjaar blikken we terug op 50 bijzondere momenten van de afgelopen 50 jaar Natuur en Milieufederatie Drenthe.