2017 – Heel Drenthe Zoemt

Heel Drenthe Zoemt

De soortenrijkdom in Drenthe staat onder druk. Niet alleen in de grote natuurgebieden, maar juist ook daarbuiten. Door sinds 2015 kennis te delen en te inspireren tot ecologisch beheer willen we de biodiversiteit behouden en vergroten. Zodat heel Drenthe ‘zoemt’ van de verschillende soorten flora en fauna!

De eerste jaren vroegen we samen met partners aandacht voor het verbeteren van de leefomstandigheden voor wilde bijen in Drenthe. Zo organiseerden we samen met Groei & Bloei afdeling Beilen de wedstrijd Mijn Tuin Zoemt. Uiteindelijk koos de jury uit 31 aangemelde tuinen de Boerentuin van Jan en Ali Zoer in Eemster uit als meest bij-vriendelijke tuin van Drenthe.

prijsuitreiking van de tuinwedstrijd
Prijsuitreiking van de tuinwedstrijd

Ambassadeurs

Vanaf 2017 richten we ons op de verbetering van de biodiversiteit van de bermen en het boerenland. Gemeenten en waterschappen zetten zich in als ambassadeur voor soorten zoals de Steenuil en de Regenworm. Ook zijn Drentse gemeenten, waterschappen en de provincie aan de slag gegaan met ecologisch bermbeheer en zijn steeds meer bewonersgroepen actief.

trekker rijdt door bloeiend boerenland

 

 

 

 

 

Wil je weten wat jij kunt doen om Drenthe meer te laten zoemen. Kijk dan op www.heeldrenthezoemt.nl.

Het thema 'natuur' door de jaren heen

Naast ‘Heel Drenthe Zoemt’ heeft de Natuur en Milieufederatie nog meer werk verzet voor de natuur. Ben je benieuwd wat we precies gedaan hebben de afgelopen vijftig jaar?

Je bekijkt het in deze video!

Tijdens ons jubileumjaar blikken we terug op 50 bijzondere momenten van de afgelopen 50 jaar Natuur en Milieufederatie Drenthe.