2004 – Van Veen tot Zee

Van Veen tot Zee, natuur- en watervisie

Tussen het Fochteloërveen en de Waddenzee liggen talloze natuurgebieden. Hoogveen, beekdalen, plassen en laagveenmoerassen, maar ook maren en diepen in het zeekleigebied en het Lauwersmeer. In 2004 zetten we met de water- en landschapvisie ‘Van Veen tot Zee’ de eerste stappen om deze gebieden met elkaar te verbinden via een weidse rivier. Inmiddels heeft deze visie geleid tot een gedeeltelijk herstel van Drentse beken, zoals het Oostervoortse diep. Met succes: de otter is inmiddels weer terug in dit stroomgebied!

Door de verbinding wordt relatief schoon water uitgewisseld tussen de gebieden. Een natuurlijk watersysteem is ook een bufferzone die in natte tijden kan helpen onze voeten droog te houden. Daarnaast kunnen planten en dieren zich beter verplaatsen naar andere wateren.

Bloedsomloop

In de visie Van Veen tot Zee wordt ervoor gepleit dat het water zo min mogelijk barrières in de vorm van gemalen en stuwen tegenkomt en dat er geen boezemkanalen met vervuild water van elders instromen. Op die manier wordt het watersysteem de bloedsomloop van het gebied, dat daardoor weer als grote natuurlijke eenheid kan gaan functioneren.

Inspiratiebron en leidraad

De visie Van Veen tot Zee, die in 2004 samen met de Drentse en Groningse natuurorganisaties en de ANWB tot stand kwam, vormt nog steeds een belangrijke leidraad en inspiratie voor het werk van natuurbeheerders, provincies en waterschappen.  Zo is er in Noord Drenthe meer waterberging nodig om te zorgen dat de stad Groningen ook in de toekomst droge voeten houdt. Herstel van het natuurlijk watersysteem in het stroomgebied van het Peizerdiep kan niet alleen een bijdrage leveren aan deze wateropgave, het biedt ook perspectieven voor het verminderen van veenoxidatie en verdroging en de gewenste landbouwtransitie.

Ook jij kunt geïnspireerd raken door de visie. Het streefbeeld is samen met de ANWB namelijk verwerkt tot een bijzonder reisverhaal. Op basis van zeven dagtochten kun je zelf het gebied verkennen. Deze zijn, samen met fietsroutekaarten, opgenomen in het boek Van Veen tot Zee.

Het thema 'water' door de jaren heen

Sinds het begin van de jaren ’80 zetten we ons in voor verbetering van de waterkwaliteit en het waterbeheer. Dat is voor mens en natuur van levensbelang. Benieuwd wat we naast ‘Beeldschoon water’ nog meer hebben gedaan rondom het thema ‘water’ de afgelopen jaren?

Je ziet het in deze video!

Tijdens ons jubileumjaar blikken we terug op 50 bijzondere momenten van de afgelopen 50 jaar Natuur en Milieufederatie Drenthe.