1974 – Natuur beschermd

Natuur beter beschermen in bestemmingsplannen

Bescherming van natuur- en landschapswaarden én een betere plek van deze waarden in natuurplannen waren twee prominente speerpunten in de beginjaren van de Milieuraad Drenthe. In 1974 boekten we bij het bestemmingsplan Havelte onze eerste grote succes. Inmiddels zijn veel natuurwaarden in de ruimtelijke plannen een stuk beter beschermd.

Winter in Drenthe

Het thema 'natuur' door de jaren heen

Tijdens ons jubileumjaar in 2021 – 2022 blikken we terug op 50 bijzondere momenten van de afgelopen 50 jaar Natuur en Milieufederatie Drenthe. Benieuwd wat we, naast de bescherming van natuur in bestemmingsplannen, nog meer hebben gedaan rondom het thema ‘natuur’ de afgelopen jaren?

Bekijk de video hier!

Tijdens ons jubileumjaar blikken we terug op 50 bijzondere momenten van de afgelopen 50 jaar Natuur en Milieufederatie Drenthe.