Beleidsstukken

Onze impactcijfers, jaarverslagen, beleidsvisie en jaarrekeningen

Transparantie en verantwoording zijn van cruciaal belang voor de Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMF Drenthe). We streven ernaar om onze stakeholders een duidelijk beeld te geven van onze activiteiten, resultaten en financiële gezondheid. Op deze pagina vind je een overzicht van onze impactcijfers, jaarverslagen, beleidsvisie en jaarrekeningen.

Onze impactcijfers zijn een manier om te meten en aan te tonen hoe we bijdragen aan onze missie. We presenteren gegevens en statistieken die laten zien welke positieve veranderingen we hebben gerealiseerd op het gebied van natuurbehoud, duurzaamheid en milieubewustzijn. Deze cijfers illustreren de waarde en effectiviteit van ons werk en tonen de voortgang die we boeken in het realiseren van een groener en duurzamer Drenthe.

In onze jaarverslagen delen we graag onze belangrijkste mijlpalen, projecten en initiatieven van het afgelopen jaar. Met transparantie als uitgangspunt geven we je een gedetailleerd inzicht in onze organisatie en de impact die we hebben gemaakt.

Daarnaast delen we onze beleidsvisie, waarin we onze strategische doelen en richting voor de toekomst schetsen. Deze visie vormt de leidraad voor onze activiteiten en geeft inzicht in de focusgebieden waar we ons op richten.

Tot slot bieden we inzicht in onze jaarrekeningen, die een financieel overzicht geven van onze inkomsten, uitgaven en financiële positie. We leggen verantwoording af over onze financiële transparantie en laten zien hoe we onze middelen effectief inzetten om onze doelen te bereiken.

 

Onze publicaties

 

Voor onderzoeksdoeleinden of uit pure nieuwsgierigheid verder de geschiedenis induiken? Alle stukken zijn openbaar en op te vragen bij ons secretariaat.