1984 – Herinrichting Roden Norg

Herinrichting Roden Norg

In 1986 presenteert de Milieuraad, samen met de Vereniging Natuurmonumenten en Stichting Het Drentse Landschap, zijn visie op landschap Roden Norg. Dit is een van de eerste gebieden in Nederland waar geen ruilverkaveling maar een herinrichting zal plaatsvinden.

Norg

In de herinrichting werken natuurbeschermers samen met overheden en landbouworganisaties aan een integrale aanpak van het landelijk gebied. Binnen de inmiddels uitgevoerde herinrichting is plaats voor grootschalig natuurontwikkeling en landschapsherstel.

Het thema 'natuur' door de jaren heen

Tijdens ons jubileumjaar in 2021 – 2022 blikken we terug op 50 bijzondere momenten van de afgelopen 50 jaar Natuur en Milieufederatie Drenthe. Benieuwd wat we nog meer hebben gedaan rondom het thema ‘natuur de afgelopen jaren?

Bekijk de video hier!

Tijdens ons jubileumjaar blikken we terug op 50 bijzondere momenten van de afgelopen 50 jaar Natuur en Milieufederatie Drenthe.