2006 – Kiek op Drenthe

Kiek op Drenthe

Het landschap van Drenthe verandert voortdurend, en dat is niet erg. Veranderingen horen en nou eenmaal bij. Toch maakten we ons sinds de oprichting van de Milieuraad Drenthe (nu Natuur en Milieufederatie Drenthe) zorgen, vanwege de aard en het tempo van de veranderingen.

Om aandacht te vragen voor het veranderende landschap organiseerden we samen met het Drents Landschap een prijsvraag. We vroegen inwoners van Drenthe wat hun kiek op Drenthe was. Door middel van foto’s en verhalen kon iedereen kenbaar maken welke plekken in Drenthe ze mooi en welke ze lelijk vonden. Winnares Mieke Kraijer fotografeerde een boerenpad bij haar in de buurt als mooiste plek. Een moderne boerenschuur aan de weg van Assen naar Rolde was haar een doorn in het oog:

boerenpad

Paadje achter Anreep
“Dit is mijn mooiste plekje. Dit oude boerenpad in de weilanden bij de Ruimsloot wordt weinig gebruikt, het onderhoud is minimaal. Daardoor lijkt het als uit een andere wereld, een schilderij van Egbert van Drielst.”

Schuur langs de weg Assen-Rolde
“Een klap in je gezicht krijg je, als opeens deze bull van een gebouw opdoemt. De schuur domineert heel het landschap in de omgeving.”

Aandacht bij ruimtelijke ontwikkelingen

De kiek op Drenthe van bewoners bespraken we met bestuurders. Omdat vooral de onvrede over het aanzicht van bedrijventerreinen groot bleek, hebben we concreet werk gemaakt van de landschappelijke inpassing. Met als gevolg dat er inmiddels meer aandacht is voor ruimtelijke kwaliteit bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals bij de aanleg en uitbreiding van bedrijventerreinen.

Het thema 'ruimte' door de jaren heen

Benieuwd wat we naast ‘Kiek op Drenthe’ nog meer hebben gedaan op gebied van ruimte?

Je bekijkt het in deze video!

Tijdens ons jubileumjaar blikken we terug op 50 bijzondere momenten van de afgelopen 50 jaar Natuur en Milieufederatie Drenthe.