2008 – Een groene kijk

Een groene kijk

Ook in 2008 stond de biodiversiteit in Drenthe al onder druk. Reden voor de Natuur en Milieufederatie Drenthe om samen met Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer aan de slag te gaan met het opstellen van een gezamenlijke natuurvisie. Het moment was niet toevallig gekozen. De provincie was op dat moment namelijk bezig met het opstellen van het Provinciaal Omgevingsplan (POP). Voor dit omgevingsplan ontwikkelden we een bouwsteen Natuur, die we in 2009 uitwerkten tot Een groene kijk op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling.

Een groene kijk voorkant

Centraal in deze visie stond behoud en ontwikkeling van biodiversiteit en aantrekkelijkheid van het Drentse landschap, door een duurzame hoofdstructuur voor natuur en landschap te verankeren in beleid en praktijk. Die visie brachten we in bij de provinciale ruimtelijke planvorming. En met succes! De natuurvisie werd voor een belangrijk deel in het Provinciaal Omgevingsplan overgenomen.

Lange termijn visie

In principe staat onze natuurvisie nog fier overeind. We hebben destijds bewust al naar de lange termijn tot 2035 gekeken. Maar de opgaven zijn op het moment zo groot dat we opnieuw met de natuurorganisaties werken aan een visie, waarbij we integrale oplossingen voor de lange termijnopgaven willen bieden. De focus ligt daarbij op de klimaatopgave, biodiversiteitsherstel en landbouwtransitie. Maar we kijken ook naar de energietransitie, de woningbouw- en mobiliteitsopgave.

Het thema 'natuur' door de jaren heen

Ben je benieuwd wat we naast ‘Een groene kijk’ nog meer hebben gedaan voor de natuur in Drenthe?

Je bekijkt het in deze video!

Tijdens ons jubileumjaar blikken we terug op 50 bijzondere momenten van de afgelopen 50 jaar Natuur en Milieufederatie Drenthe.