2019 – Presentatie Agenda BBB

Presentatie Agenda Boer Burger Biodiversiteit

In 2019 presenteerden we, samen met o.a. LTO Noord, Het Drentse Landschap en Natuurmonumenten, de Agenda Boer Burger Biodiversiteit.

biodiversiteit in de landbouw

Onze ambitie is dat de rendabele Drentse veehouderijen en akkerbouwbedrijven in 2030 behoren tot de koplopers van Nederland wat betreft de kringlooplandbouw. Daarnaast streven we ernaar dat deze bedrijven een bijdrage leveren aan herstel en verbetering van de biodiversiteit en landschapskwaliteit. De agenda is door het provinciebestuur omarmd en omgezet in een gezamenlijk actieprogramma waarbinnen we samen werk maken van deze ambitie.

Nieuwsgierig naar actueel nieuws over kringlooplandbouw? Kijk dan bij Boer Burger Natuur Drenthe.

Tijdens ons jubileumjaar in 2021 – 2022 blikken we terug op 50 bijzondere momenten van de afgelopen 50 jaar Natuur en Milieufederatie Drenthe. Benieuwd wat we naast ‘Agenda Boer Burger Biodiversiteit’ nog meer hebben gedaan rondom het thema ‘landbouw’ de afgelopen jaren?

Bekijk het in deze video!

Tijdens ons jubileumjaar blikken we terug op 50 bijzondere momenten van de afgelopen 50 jaar Natuur en Milieufederatie Drenthe.