Verantwoording

Omdat we zo transparant mogelijk willen zijn...

…praten we je ook graag bij over de serieuze kant van ons werk. We ontvangen voor onze basisactiviteiten een prestatiesubsidie van de provincie Drenthe. Jaarlijks leggen we verantwoording af in de jaarrekening en een jaarverslag. Daarnaast krijgen we bijdragen van De Nationale Postcode Loterij en andere fondsen.

De Natuur en Milieufederatie Drenthe is een ANBI (algemeen nut beogende instelling). We hebben de informatie die voor de ANBI-status van belang is voor je op een rij gezet.

Nationale Postcodeloterij
Dankzij de bijdrage van de Postcodeloterij kunnen we investeren in verschillende projecten, zoals de campagnes Nacht van de Nacht en Energietuinen. Sinds 1996 ondersteunt de Nationale Postcodeloterij De Natuur en Milieufederaties.

Jaarverslag
We verantwoorden in ons jaarverslag hoe we invulling geven aan de principes functiescheiding, optimale besteding van middelen en optimale relaties met belanghebbenden uit de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen.

CBF-Erkenningspaspoort

Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Voor meer informatie kun je kijken op de ‘over ons‘ pagina. Nieuwsgierig naar meer? Je kunt het document dat je zoekt bij ons secretariaat opvragen via info@nmfdrenthe.nl of via 0592-311150. Lees hier de statuten van de Natuur en Milieufederatie Drenthe (pdf).

Klachtenprocedure
We nemen ons werk serieus en proberen zo zorgvuldig mogelijk te zijn. Toch kan het natuurlijk voorkomen dat je ontevreden bent met de uitvoering van activiteiten of constateert dat er sprake is van inconsistentie in ons beleid. Voor een correcte verwerking van de klachten hebben we daarom de Klachtenprocedure Milieufederatie Drenthe vastgesteld. Deze kun je hier downloaden (pdf).