2009 – Assen aan de Aa

Assen aan de Aa

Vanuit de Hertenkamp in Assen -waar de Natuur en Milieufederatie Drenthe gevestigd is- wandel of fiets je langs herstelde beeklopen, door het bos zo het driesterrenlandschap en Nationaal Park Drentsche Aa in. Maar wist je dat er tot 2009 grootste plannen waren om in dit natuurgebied ruime woonwijken aan te leggen? En om dwars door dit gebied een grote rondweg te bouwen? Gelukkig is dit, mede dankzij de inzet van de NMF Drenthe, voorkomen. Hoe en waarom? Dat leggen we uit.

Assen kent zijn oorsprong in de stichting van het Nonnenklooster de Mariënkamp in 1259. Op een zandrug in de bovenloop van het stroomdallandschap van de Drentsche Aa werd het voormalig Kloostercomplex gesticht. Hierdoor grenst de gemeente aan een van de mooiste esdorpenlandschappen van Nederland.

Grote groei

Dit unieke landschap van Assen mag natuurlijk niet verloren gaan. Het beschermen van dit gebied en bijbehorende kenmerken is echter niet zonder slag of stoot gegaan. Assen is namelijk tegelijkertijd een van de snelst groeiende gemeenten van Drenthe. Vooral na de Tweede Wereldoorlog heeft de gemeente Assen een grote groei doorgemaakt. En uitbreiding vraagt om ruimte. Vele malen probeerde de gemeente Assen om oostwaarts uit te bereiden. Met vlekkenkaarten werden grote woonwijken ingepland, te midden van het prachtige beekdal-landschap bij Schieven. Ook zijn er talloze pogingen gedaan een rondweg dwars door dit gebied aan te leggen.

Doorbraak in 2009

Gelukkig heeft de Natuur en Milieufederatie Drenthe deze plannen weten te voorkomen, met als hoogtepunt een doorbraak in 2009. Terwijl de gemeente bezig was met een ontwikkelingsvisie nam de NMF Drenthe het initiatief om samen met bewonersorganisaties en Staatsbosbeheer een wenkend perspectief te ontwikkelen. Hiervoor werd landschapsarchitect Berno Strootman in de arm genomen, waarna het concept “Assen aan de Aa” is geboren. Dit perspectief is gepresenteerd aan de gemeente. Met succes: het college omarmde “Assen aan de Aa”. Het concept is vervolgens verwerkt in één van de ontwikkelscenario’s, waarna het als grote winnaar uit de bus kwam.

Langs de beekloop het bos in

Daarmee is dit deel van het Drentsche Aa-gebied, mede dankzij de inzet van de Natuur en Milieufederatie gebleven en in ere hersteld. Het plan zorgde ervoor dat er een investeringsprogramma werd ontwikkeld voor beek- en landschapsherstel, cultuur en recreatieve routes. In plaats van een grote rondweg dwars door een natuurgebied werd de sfeer van het unieke Drentsche Aa-gebied tot in het centrum van Assen voelbaar. Een mijlpaal om trots op te zijn!

Het thema 'ruimte' door de jaren heen

Ben je nieuwsgierig wat de Natuur en Milieufederatie Drenthe de afgelopen vijftig jaar gedaan heeft op het gebied van ruimte?

Je bekijkt het in deze video!

Tijdens ons jubileumjaar blikken we terug op 50 bijzondere momenten van de afgelopen 50 jaar Natuur en Milieufederatie Drenthe.