1980 – Havelte verkaveld

Havelte verkaveld

De Milieuraad publiceert samen met de Milieuwerkgroep Havelte het rapport ‘Havelte verkaveld’. Dit rapport is een reactie op de ruilverkavelingsplannen in dit gebied.

In die tijd lukt het aanvankelijk nog niet om op alle plekken de negatieve effecten van de ruilverkavelingen te keren. Tegelijk wordt met dit soort acties en rapporten wel de basis gelegd voor een kentering in het denken. In de kavelruil en landinrichtingen die volgden was meer plaats voor behoud en bescherming van de natuur.

 

 

Het thema 'ruimte' door de jaren heen

Tijdens ons jubileumjaar in 2021 – 2022 blikken we terug op 50 bijzondere momenten van de afgelopen 50 jaar Natuur en Milieufederatie Drenthe. Benieuwd wat we, naast Havelte verkaveld, nog meer hebben gedaan rondom het thema ‘ruimte’ de afgelopen jaren?

Bekijk de video hier!

Tijdens ons jubileumjaar blikken we terug op 50 bijzondere momenten van de afgelopen 50 jaar Natuur en Milieufederatie Drenthe.