1987 – Grondwater en achterdocht

Turf, grondwater en achterdocht

Bestrijdingsmiddelen vragen al sinds 1987 onze aandacht. Ze vormden toen, maar ook nu nog, een bedreiging voor de kwaliteit van de bodem, de lucht en het (drink)water. In de brochure ‘Turf, grondwater en achterdocht’ van de Milieuraad Drenthe, werd gekeken naar de verschillende soorten bestrijdingsmiddelen, de schade die dit gif aanrichtte en de mate waarin ze ons grondwater vervuilde. Ook vandaag de dag worden er in het water uit de Drentse Aa, waar drinkwater uit wordt gewonnen, te veel bestrijdingsmiddelen aangetroffen.

Een brochure van de Milieuraad Drenthe over bestrijdingsmiddelen en gif
Pagina uit de brochure Turf, grondwater en achterdocht van de Milieuraad Drenthe (1987)

Met diverse publicaties en acties vestigde de Milieuraad Drenthe (nu Natuur en Milieufederatie Drenthe) vanaf 1987 de aandacht op de negatieve effecten van bestrijdingsmiddelen. In de beginjaren lag de focus voornamelijk op het effect van grootschalig gebruik van grondontsmettingsmiddelen in de aardappelteelt. De vondst van de stof dichloorpropaan in diepe drinkwaterputten rond Emmen zorgde voor een grote schok in Drenthe. Inmiddels is een deel van de meest verontreinigende grondontsmettingsmiddelen verboden en is het gebruik ervan teruggedrongen.

Lelieteelt

Dat is een mooi resultaat, maar we zijn er nog niet. Nu nog steeds vraagt dit thema de aandacht van de Natuur en Milieufederatie Drenthe. De opkomst van de lelieteelt – waar heel veel bestrijdingsmiddelen worden gebruikt – is ons een doorn in het oog. In gebieden als de Drentsche Aa vormt het gebruik ervan nog steeds een gevaar voor de drinkwatervoorziening.

Tuinieren zonder gif

Ook de insecten en bijen ondervinden schadelijke gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Want niet alleen de landbouw gebruikt gif. Ook bedrijven en particulieren grijpen soms naar chemische middeltjes, bijvoorbeeld om onkruid te bestrijden of schimmel tegen te gaan. Ook daar proberen we wat aan te doen. Onder andere met de campagne ‘Chemievrij maakt je blij’ over tuinieren zonder gif.

Dat weten we zeker!

Boeren, bedrijven en particulieren kunnen dus allemaal wat doen tegen de vervuiling van drinkwater. Al met al omschreef de Milieuraad Drenthe het in de brochure Turf, grondwater en achterdocht, in 1987 simpel en treffend: “Minder chemische bestrijdingsmiddelen betekent in alle gevallen minder schade voor onze gezondheid en leefomgevig. Dat weten we tenminste zeker!”

 

Het thema 'water' door de jaren heen

Sinds het begin van de jaren ’80 zetten we ons in voor verbetering van de waterkwaliteit en het waterbeheer. Dat is voor mens en natuur van levensbelang. Benieuwd wat we naast de agendering van de bestrijdingsmiddelen problematiek nog meer hebben gedaan rondom het thema ‘water’ de afgelopen jaren?

Je ziet het in deze video!

Tijdens ons jubileumjaar blikken we terug op 50 bijzondere momenten van de afgelopen 50 jaar Natuur en Milieufederatie Drenthe.