2003 – Recreatie en de natuur

Recreatie met winst voor de natuur

Wie op wandelvakantie wil kan zijn hart ophalen in Drenthe. De uitgestrekte bossen en heidevelden en de prachtige beekdalen en oude brinkdorpen maken Drenthe uniek. In 2003 hing één op de drie toeristische uitgaven dan ook samen met de grote Drentse natuurgebieden. Daarbij leverden de uitgaven van die groep toeristen 2.500 volledige banen op. Recreatie en toerisme zijn in Drenthe dus sterk verbonden met de natuur en het landschap. Maar de belangen van de natuur en die van recreatie gaan niet altijd gelijk op. Reden dus om daar als Milieuraad Drenthe (nu Natuur en Milieufederatie Drenthe) mee aan de slag te gaan.

In 2003 bracht de Milieuraad Drenthe daarom de gespreksagenda ‘Meer recreatie met winst voor de natuur’ uit. De angst was dat de natuur steeds meer hinder en schade zou ondervinden van de toeristische groei, maar er waren ook mogelijkheden om beiden te laten groeien: meer recreatie mét winst voor de natuur.

Natuurlijke groei van toerisme

Om uit te zoeken hoe recreatie en de natuur elkaar konden versterken organiseerde de Milieuraad Drenthe, samen met andere organisaties, het symposium ‘Natuurlijke groei van toerisme’. Die bijeenkomst leverde uiteindelijk tien aandachtspunten op. Deze punten werden verwerkt in een case study, waarbij de Milieuraad Drenthe samenwerkte met de recreatiesector.

Van case study tot actie

De uitkomsten van de case-study waren enorm positief. Zo positief dat er in 2007 (samen met de RECRON en ondersteund door de provincie, de gemeenten en het Recreatieschap) de aanpak Natuurlijke Recreatie Drenthe werd ontwikkeld.  De aanpak leverde mooie resultaten op. Zo werd voor ondernemers die hun recreatiebedrijf op een duurzame, natuurlijke manier wilden ontwikkelen de subsidieregeling Toerisme Natuurlijk (STINAT) in het leven geroepen. Ook werd een Kwaliteitsteam Natuurlijke Recreatie Drenthe ingesteld die in 6 jaar zestien adviezen uitbracht. Tenslotte heeft de Natuur en Milieufederatie (samen met de RECRON) ontwikkelingsperspectieven opgesteld.

Vitale Vakantieparken Drenthe met winst voor natuur

Recreatie op een duurzame manier ontwikkelen in Drenthe staat nog steeds hoog op de agenda. Binnen het programma Vitale Vakantieparken Drenthe wordt er hard gewerkt aan het ontwikkelen van vitale vakantieparken. Om ervoor te zorgen dat dit samengaat met winst voor natuur en landschap heeft de Natuur en Milieufederatie Drenthe samen met Vitale Vakantieparken Drenthe ‘Groene Routekaarten’ voor vakantieparken opgesteld. Zo kunnen toeristen, recreanten en inwoners van Drenthe blijven genieten van de rust, de natuur en de ruimte in Drenthe.

 

Het thema 'natuur' door de jaren heen

Ben je benieuwd wat we naast de gespreksagenda nog meer hebben gedaan op gebied van natuur?

Je bekijkt het in deze video!

Tijdens ons jubileumjaar blikken we terug op 50 bijzondere momenten van de afgelopen 50 jaar Natuur en Milieufederatie Drenthe.