1998 – Heilige huisjes

Woningbouw

Woningbouw is al decennialang een belangrijk thema voor de Natuur en Milieufederatie Drenthe. Hoe zorg je dat woningbouw en natuur en landschap goed samengaan? Waar bouw je die woningen, en hoe zorg je ervoor dat nieuwbouwlocaties de unieke kwaliteiten van het Drentse landschap niet verpesten? In 2022, ons jubileumjaar, organiseren we onder de noemer ‘de slag om de ruimte’ verschillende activiteiten die te maken hebben met het thema woningbouw. Maar ook in het verleden hebben we ons regelmatig op dit thema gericht. In deze mijlpaal nemen we je mee langs ons werk binnen dit thema, met als hoogtepunt het rapport ‘Heilige huisjes’.

Het begon allemaal in de jaren ’60 en ’70. Toen pleitten we voor concentratie van woningbouw in steden en grotere kernen. Dit maakt het leven duurzamer, want er zijn minder bewegingen van het verkeer en gedeelde voorzieningen zijn dichterbij huis. Daarnaast kan met deze concentratie het Drentse landschap zoveel mogelijk worden gespaard.

Het landschap sparen

Maar niet alleen in de jaren ’60 en ’70 vroeg dit thema onze aandacht. Op verschillende momenten dreigden woningbouwplannen het Drentse landschap aan te tasten. Op die momenten hebben we, met wisselend succes, laten zien dat er alternatieven waren. Ook hebben we de omvang van woningbouwplannen ter discussie gesteld, omdat de woningbehoefte soms veel te hoog werd ingeschat. Mooie voorbeelden hiervan zijn het voorkomen van grootschalige woningbouwplannen in het Drentse Aa gebied ten oosten van Assen en de aanpassing van de omvangrijke woningbouwplannen in fraaie landschap van Noord Drenthe bij Roden en Vries in het kader van de Regiovisie Groningen-Assen.

Heilige huisjes

In 1998 bracht de Milieufederatie Drenthe, nu de Natuur en Milieufederatie Drenthe, het rapport ‘Heilige huisjes’ uit. Aanleiding daarvoor was de herbezinning van de provincie op haar regierol bij de woningbouw. Die is van groot belang om ervoor te zorgen dat de keuzes die gemeenten maken, passen in een visie op de ontwikkeling van onze provincie. Zuinig omgaan met ruimtegebruik en het beschermen en versterken van het Drentse landschap zijn zaken waar juist de provincie voor moet gaan staan.

‘Heilige huisjes’ bevatte een vurig pleidooi voor herstructurering en vernieuwing van de bestaande woningvoorraad als eerste prioriteit. De mogelijkheden daarvoor moet volgens het rapport eerst volledig worden benut voordat er ruimte wordt geboden aan nieuwbouw in het landelijk gebied. In de provinciale omgevingsvisie vormt dit beleid nog steeds het uitgangspunt.

Het thema 'ruimte' door de jaren heen

Benieuwd wat we naast ‘Heilige huisjes’ nog meer hebben gedaan op het gebied van ruimte de afgelopen 50 jaar? Je bekijkt het in de video!

Bekijk de video hier!

Tijdens ons jubileumjaar blikken we terug op 50 bijzondere momenten van de afgelopen 50 jaar Natuur en Milieufederatie Drenthe.