1986 – Mestproblematiek

Mestproblematiek op de agenda

In de jaren ’80 werden de eerste ‘mestwetten’ in het leven geroepen. Dit gebeurde nadat de waarschuwingen over de gevolgen van de sterke toename van de intensieve veehouderij en mestoverschotten in Nederland stelstelmatig werden genegeerd. De mestwetten moesten het tij keren.

In Drenthe dacht men dat het zo’n vaart niet zou lopen, maar de Milieuraad had daar andere ideeën over. In 1986 publiceerden we onze eerste mestnota om aan te geven dat we ook hier te maken hebben met mestproblematiek. Inmiddels zijn we heel wat jaren verder. Ons doel is te komen tot een natuur-inclusieve kringlooplandbouw

Het thema 'landbouw' door de jaren heen

Tijdens ons jubileumjaar in 2021 – 2022 blikken we terug op 50 bijzondere momenten van de afgelopen 50 jaar Natuur en Milieufederatie Drenthe. Benieuwd wat we naast onze mestnota nog meer hebben gedaan rondom het thema ‘landbouw’ de afgelopen jaren?

Bekijk de video hier!

Tijdens ons jubileumjaar blikken we terug op 50 bijzondere momenten van de afgelopen 50 jaar Natuur en Milieufederatie Drenthe.