Energietransitie Drentsche Aa

Energietransitie Drentsche Aa

De regie in eigen hand houden, laagdrempelig, toegankelijk voor iedereen, met zorg voor landschap en natuur en met behoud van het unieke karakter van het gebied. Zo willen we samen met vertegenwoordigers van de dorpen uit het Drentsche Aa gebied vorm geven aan de energietransitie. We zorgen voor een door het gebied gedragen langjarige aanpak voor verduurzaming van de energievoorziening met behoud van ruimtelijke kwaliteit, erfgoed, landschap en natuur.

Dorpsverhalen

Aan het slot van het project hielden we reflectiesessies met de deelnemende dorpsgroepen. Hoe is hun proces geweest? Wat ging er goed en wat kon er beter? Welke lessen kunnen zij delen met andere groepen? Tijdens de slotbijeenkomst presenteerden we de gebundelde dorpsverhalen van deze dorpsgroepen. Een interessant document voor iedereen die zich bezighoudt met de lokale energietransitie.

Lees de dorpsverhalen hier

Dorpsenergieplannen

Dorpsenergieplannen

Een belangrijk onderdeel van het project is hulp bij het maken van dorpsenergieplannen. In de plannen doen de lokale gemeenschappen uitspraken over hun ambities en voorwaarden. Daarmee worden energiemaatregelen voorgesteld die bij het dorp en de omgeving passen.

Om de dorpsenergieplannen richting te geven is het werkboek WIJ DOEN HET! beschikbaar. Het werkboek helpt om zelf antwoorden te formuleren op vragen zoals: Wat vinden wij belangrijk, hoe willen we met elkaar én met ons dorp en onze omgeving omgaan?

Het Kenniscentrum NoorderRuimte (Hanzehogeschool Groningen), Het Oversticht, Dijkoraad, BuildinG en ZuinigWonen ontwikkelden het werkboek met gelden van RVO, de provincie Drenthe en de gemeente Westerveld.

Bekijk het werkboek hier

Onderzoek: welke energiemaatregelen?

Onderzoek: welke energiemaatregelen?

Het project Energietransitie en Participatie Drentsche Aa zet zich in voor de energietransitie in het Nationaal Park, op een manier die past bij de wensen van de mensen die er wonen en die rekening houdt met hun leefomgeving. Daarom wilden we graag weten wat de inwoners van het gebied vinden van hun omgeving, wat ze belangrijk vinden en welke energiemaatregelen ze wel of niet acceptabel vinden.

Het onderzoek, uitgevoerd door het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Drenthe en de BOKD, heeft de basis gelegd voor het document “Drentsche Aa, dit is waar ik voor sta!”. Lokale groepen kunnen deze visie gebruiken als inspiratiebron voor hun dorpsplannen en energieprojecten en geeft overheden een handvat voor het verder ontwikkelen en uitvoeren van hun beleid.

Bekijk het document hier

Ondersteuning nodig?

Het project “Energietransitie en Participatie Drentsche Aa” is afgerond. Voor het oprichten van een werkgroep rond het thema energie in jouw dorp of wijk, kan je voor ondersteuning terecht bij het Steunpunt Lokale Energie Initiatieven Drenthe. Neem contact op met Peter Mol van de Natuur en Milieufederatie Drenthe of ga naar het servicepunt:

Ga naar het servicepunt Duurzaamheidsinitiatieven

 

 

 

Archief nieuwsbrieven

 

Kwaliteitsimpuls

Het project Energietransitie Drentsche Aa is onderdeel van de kwaliteitsimpuls Nationale Parken 2021- 2023, die invulling geeft aan de “Standaard voor Nationale Parken nieuwe stijl”. Het Nationaal Park Drentsche Aa heeft hiervoor een driejarige subsidie ontvangen, deels vanuit het Ministerie van LNV en deels vanuit de Provinciale Staten van Drenthe. De kwaliteitsimpuls bestaat uit vier deelprojecten: Duurzaam Toerisme, Transitie Landbouw, Biodiversiteit en participatie en Energietransitie en participatie. De laatste pijler geven wij invulling, samen met de BOKD en met hulp van Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen.

Lees meer

Nieuws