Drentsche Aa, dit is waar ik voor sta!

8 juni 2023

Drentsche Aa, dit is waar ik voor sta!

Meer dan 30.000 mensen wonen in het Nationaal Park Drentsche Aa en één ding is duidelijk: zij voelen een sterke verbondenheid met hun leefomgeving. Daarom willen zij betrokken worden bij beslissingen over veranderingen in het gebied, inclusief de energietransitie. Het project Energietransitie en Participatie Drentsche Aa, dat eind 2023 wordt afgerond, heeft de afgelopen jaren energiegroepen ondersteund in het maken van plannen voor een energietransitie die past bij het gebied en haar inwoners. Kenniscentrum NoorderRuimte deed onderzoek naar welke energiemaatregelen inwoners wel en niet vinden passen bij hun leefomgeving. De resultaten zijn gevat in een document: “Drentsche Aa, dit is waar ik voor sta!”

Voorkant document Drentsche Aa dit is waar ik voor sta

De visie van inwoners als uitgangspunt

In plaats van energiemaatregelen als uitgangspunt te nemen, staat de verbondenheid van inwoners met hun leefomgeving centraal in het project. Het onderzoek, uitgevoerd door het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Drenthe en de BOKD, heeft de basis gelegd voor het document “Drentsche Aa, dit is waar ik voor sta!”. Dit document bundelt de visies van de inwoners en dient als inspiratie en handvat voor dorpen, lokale initiatieven en overheden om de energietransitie vorm te geven.

Ter inspiratie en handvat voor de toekomst

Het rapport biedt inzicht in hoe inwoners zich verbonden voelen met hun woonomgeving en welke waarden zij toekennen aan natuur, landschap, erfgoed en andere elementen in en rondom hun dorpen. Het laat ook zien welke mogelijkheden zij zien voor nieuwe ontwikkelingen en welke energiemaatregelen hierbij passen onder welke voorwaarden. Het rapport vormt niet alleen een inspirerende bron van informatie, maar ook een praktisch handvat voor alle betrokken partijen om gezamenlijk aan een duurzame toekomst te werken, ook na afloop van het project.

Samenvatting van meerdere onderzoeken

Het document “Drentsche Aa, dit is waar ik voor sta!” is de toegankelijke publieksversie van de uitgebreidere onderzoeksrapporten  “Inwonersvisies Drentsche Aa en de energietransitie” en het “Rapport vragenlijst Landschap & Energie”.  Deze rapporten bieden waardevolle inzichten en vormen een solide basis voor verdere discussies en acties rondom de energietransitie in Drentsche Aa.

Bekijk het document hier

Vragen?

Profiel Remco Mur

Remco Mur

Adjunct-directeur & Ontwikkelaar Mooi Drenthe