Inspirerende werkgroep: Duurzaam Glimmen

9 juni 2022

Inspirerende werkgroep: Duurzaam Glimmen

In Drenthe wordt hard gewerkt aan de energietransitie. Lokale coöperaties en organisaties zijn bezig met plannen om energieneutraal te worden en inwoners te helpen met energiebesparing. Maar hoe maak je een door het gebied gedragen langjarige aanpak voor verduurzaming van de energievoorziening met behoud van ruimtelijke kwaliteit, erfgoed, landschap en natuur? Vanuit het project Energietransitie Drentsche Aa ondersteunen BOKD en de Natuur en Milieufederatie Drenthe werkgroepen in het Drentsche Aa gebied bij het maken van deze plannen. Voor de nieuwsbrief Energietransitie Drentsche Aa lichten we elk kwartaal een inspirerende lokale groep uit. Deze keer: Duurzaam Glimmen.

Interview met bestuurslid Frits Sibers

Ons doel

“Glimmen is een groen dorp gelegen in het grensgebied met de Drentsche Aa. De Coöperatie Duurzaam Glimmen zet zich in om vorm te geven aan zowel de energietransitie. Ook dragen we zorg voor het herstel en het behoud van de biodiversiteit. Daarnaast denken we na over hoe we de opbouw van een circulaire economie kunnen ondersteunen.

Groene zonneweide

Zo is op initiatief vanuit het dorp en samenwerkend met Duurzaam Haren een zonneweide van 1,8 ha gerealiseerd, op een verweesd stukje grond aan de rand van het dorp. Op deze voormalige boomkwekerij levert de Energie Coöperatie Zonneweide Glimmen nu stroom voor zo’n 500 huishoudens. Ook de dorpsschool en het dorpshuis zijn lid van deze coöperatie en krijgen hun zonnestroom van de zonneweide. Naast levering van zonnestroom zijn een goede landelijke inpassing en ecologische inrichting belangrijke pijlers in dit project. Een struweelwal, een bio-divers bos, een fruitboomgaard met oude noordelijke fruitrassen, bloemrijke graslanden en glooiende slootoevers moeten gaan zorgen voor meer gezoem, gezang en gefladder.

De eerste zonneweide zomer
De eerste zomer van de zonneweide.

Energiebesparing en circulariteit

Daarnaast ondersteunen we onze inwoners met adviezen van deskundige dorpsgenoten op gebied van energiebesparing en woningisolatie. Bijvoorbeeld door warmtecamera’s en keukentafelgesprekken.  En tijdens informele en gezellige bijeenkomsten van het Energie Café is iedere vraag welkom en aanleiding voor uitwisseling van kennis en ervaring.

Al doende leren!

Werken aan een duurzaamheid is werken aan een onbekende toekomst. We zullen ons al lerend moeten ontwikkelen: leren van elkaar, een zoektocht naar nieuwe ideeën, inzichten, mogelijkheden, inspiratie en ervaringen. Deelname aan het Drentse Aa project, het participeren in een groter netwerk, vinden we daarom belangrijk. En misschien kunnen we bijdragen aan het vormgeven van een energievisie voor het hele gebied. Groen gas als onderdeel van de warmtetransitie is hierbij een belangrijk thema voor ons. En natuurlijk: hoe krijgen we ons dorp in beweging!”

Aanleggen van een oude boomgaard.
Aanleggen van een oude boomgaard.

Bekijk de website van Duurzaam Glimmen

Vragen?

Profiel Remco Mur

Remco Mur

Adjunct-directeur & Ontwikkelaar Mooi Drenthe