Dorpsgroepen gedreven aan de slag tijdens inspiratiedag

23 februari 2023

Dorpsgroepen gedreven aan de slag tijdens inspiratiedag

Samen aan de slag met een energietransitie van onderop. Daar zijn lokale dorpsgroepen in het Drentsche Aa gebied druk mee bezig. En juist die ervaring is interessant om te delen. Daarom stond kennis uitwisselen en leren van elkaar centraal op de inspiratiedag van 18 februari. Met een afwisselend aanbod van workshops deden vrijwilligers van dorpsgroepen inspiratie en kennis op en gingen meteen aan de slag. We kijken terug op een mooie dag vol energie en gedrevenheid voor de lokale energietransitie.

Halen-brengen- maken

Projectleider Remco Mur trapte de dag af en benadrukte het thema van de dag: Halen-brengen-maken. “Wij willen dorpsgroepen in het Drentsche Aa gebied graag ondersteunen, maar vinden het ook belangrijk dat dat groepen elkaar verder helpen.” Kennisuitwisseling dus. En visievorming. Dat begint bij een scherp beeld krijgen van hoe inwoners van het gebied tegen hun omgeving én de energietransitie aankijken. Daarom heeft kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool een onderzoek gedaan. Remco lichtte de resultaten toe. Het komt erop neer dat het Drentsche Aa gebied unieke natuur- en erfgoedwaarden kent, waar de (zeer betrokken) inwoners van het gebied zuinig op zijn. De wens voor een transitie naar schone en hernieuwbare energie is er absoluut, maar wel onder duidelijke voorwaarden. Dit kan het best beginnen bij laagdrempelige maatregelen, zoals het besparen van energie en kleine projecten van zon op dak. Maar er zijn ook mogelijkheden voor kleine zon op land projecten.

Remco Mur spreekt tijdens inspiratiedag
Projectleider Remco Mur spreekt tijdens de inspiratiedag.

Wij doen het!

Hoe pak je dat aan? Maarten Vieveen van Kenniscentrum NoorderRuimte lichtte het werkboek ‘Wij doen het!’ toe. Dit werkboek is ontwikkeld door meerdere partners en biedt handvatten voor lokale groepen om aan de slag te gaan: hoe kijken mensen naar hun dorp en welke energiemaatregelen vinden zij passend? Aan de hand van onderwerpen zoals waarde van het landschap, helpt het werkboek inwoners beter naar hun eigen omgeving te kijken. En ook beter over de energietransitie na te denken. Maarten geeft een voorbeeld: “Ik vroeg tijdens een onderzoek aan kinderen wat ze het meest kenmerkende gebouw vonden in hun dorp. Ze noemden allemaal het benzinestation. Want dat is het eerste wat ze zien als ze het dorp in rijden.”

Uitwisseling

Het verbindende onderwerp van de dag is kennis uitwisselen. Tijdens dit laatste jaar van het project Energietransitie Drentsche Aa willen we een blijvende manier vinden waarop dorpsgroepen ook in de toekomst kennis kunnen delen. Met een mini-enquête werden aanwezigen gevraagd hoe ze dat het liefste willen doen en over welke onderwerpen.

Tijd voor de workshops!

Deelnemers hadden de keuze uit maar liefst 8 workshops: het maken van een dorpsenergievisie, het realiseren van een gezamenlijk energie-opwekproject, de verduurzaming van erfgoed en monumenten, van het aardgas af, hoe betrek je inwoners, natuur-inclusief zon op land project realiseren, manieren om aan te zetten tot energiebesparing en het organiseren van duurzame deelmobiliteit. Een aantal highlights:

Bewaak je dorpsenergievisie

Marieke van Zanten, Het Oversticht over het inzetten van erfgoed voor de energieopgave: “We kijken niet waar cultuurhistorische waarden zitten om die te ontzien, maar naar aanleidingen in de historie om een ingreep juist wel of niet te doen, en op welke manier.”

Femke Heythekker van BOKD gaf praktische tips om je dorp te leren kennen. En raadt aan: “Blijf eigenaar van je eigen dorpsvisie. Laat partners zoals de gemeente je visie bekrachtigen zonder dat ze het overnemen.“

Marieke van Zanten spreekt tijdens inspiratiedag
Marieke van Zanten spreekt tijdens de workshop.

Van het aardgas af

Deze workshop is druk bezocht. We merken dat dit thema echt leeft. Femke Adriaens van de gemeente Aa en Hunze gaf o.a. een presentatie over hoe je als dorpsgroep aansluit bij de warmtetransitievisie in jouw gemeente. Wat sterk naar voren kwam was de behoefte aan overzicht en duidelijke informatie. Overzicht van de grote lopende projecten, subsidies en het beleid van het Rijk, de provincie en gemeente.

Betrekken van inwoners

Een interessante conclusie van de dag was dat alles valt of staat met het betrekken van inwoners. Peter Mol, aanjager lokale energie-initiatieven: “Bij opwekprojecten wordt vaak vooral aan de technische aspecten gedacht, maar nog belangrijker is het sociale aspect. Het meekrijgen van je dorpsgenoten. En daarnaast uiteraard juiste informatie. We kwamen erachter dat veel inwoners denken dat bij opwekprojecten de stroom direct naar de klant gaat i.p.v. via een energieleverancier.”

Over het project

Deze inspiratiedag vond plaats in het kader van het project de Energietransitie Drentsche Aa. Wil je meer weten over dit project? Kijk op de projectpagina. Wil je op de hoogte blijven van het nieuws over dit project, de komende kennissessies en de activiteiten van dorpsgroepen in dit gebied? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief, die drie keer per jaar verschijnt.

Vragen?

Profiel Remco Mur

Remco Mur

Adjunct-directeur & Ontwikkelaar Mooi Drenthe