Steunpunt Lokale Energie-Initiatieven

Steunpunt Lokale Energie-Initiatieven

Overal in Nederland moet de CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Ook in Drenthe. Daarom werken wij hard aan een natuurinclusieve energietransitie en naar duurzame en schone energiebronnen. De participatie van inwoners is daarbij cruciaal. Vanuit het Steunpunt Lokale Energie-Initiatieven ondersteunen wij daarom lokale initiatieven die onderdeel willen zijn van deze transitie. Wil jij of wil je samen met buurtgenoten hieraan meewerken? Laat het ons weten: wij denken graag met je mee!

Een (natuurinclusieve) energietransitie is niet mogelijk zonder de participatie van inwoners. Dat geldt voor energiebesparing, voor het opwekken van duurzame energie en voor de overgang naar duurzame vormen van warmte (warmtetransitie) en aardgasvrij wonen. Om dat te realiseren, is het ontzettend belangrijk dat inwoners samenwerken: samen kom je verder, en is het ook nog eens leuker.  

Daarom ondersteunen wij groepen mensen die samen willen bijdragen aan de energietransitie: oftewel lokale energie-initiatieven. Zo’n lokaal initiatief kan verschillende vormen hebben, denk aan wijk- of buurtverenigingen, een werkgroep van een dorpsbelangenorganisatie of een energie coöperatie. 

Het doel

Ons doel is ervoor te zorgen dat alle Drentse inwoners toegang hebben tot een lokaal energie-initiatief en mee kunnen doen aan de energietransitie. Bij (grotere) energieprojecten willen we zorgen voor minimaal 50% lokaal eigendom.  We geven het Steunpunt Lokale Energie-Initiatieven vorm met de Drentse KEI. We worden ondersteund door de provincie Drenthe. 

Inmiddels zijn er ruim 80 lokale initiatieven bij ons bekend, variërend van lokale werkgroepen duurzaamheid tot energiecoöperaties. Samen vormen ze een groeiende energie-beweging die wij graag helpen verbreden en versterken. 

Ook aan de slag?

Wil jij of wil je samen met buurtgenoten ook meewerken en onderdeel worden van deze energie-beweging? Neem dan contact op met Peter Mol.

Profiel Peter Mol

Peter Mol

Aanjager Lokale Energie-Initiatieven

Wij ondersteunen bijvoorbeeld bij:

  • Het maken van een plan van aanpak voor jouw buurt of gemeente; 
  • Het organiseren van een lokale (kennis)bijeenkomst; 
  • Het verschaffen van voorbeeldteksten, bijvoorbeeld voor uitnodigingen; 
  • Het aangaan van samenwerking met gemeente en mogelijke financiers van projecten.