Aftrap Energietransitie Drentsche Aa

29 juni 2021

Aftrap Energietransitie Drentsche Aa

De regie in eigen hand houden, laagdrempelig, toegankelijk voor iedereen, met zorg voor landschap en natuur en met behoud van het unieke karakter van het gebied. Zo willen de vertegenwoordigers van de dorpen uit het Drentsche Aa gebied vorm geven aan de energietransitie.

Bovenstaande kwam naar voren tijdens de informatiebijeenkomst over het project Energietransitie Drentsche Aa voor dorpsbelangen, energie-en landschapsgroepen uit het Drentsche Aa gebied die op 22 juni werd gehouden in Eext. Tijdens deze startbijeenkomst gingen bewoners in discussie over de energietransitie: hoe willen zij er invulling aan geven, welke dromen hebben zij, welke ideeën leven er, wat past er wel en wat niet in de omgeving en welke uitdagingen levert dat op?  En ten slotte: welke ondersteuning hebben zij nodig om zelf actief aan de slag te gaan?

Na de zomer gaan we met een achttal dorpen in het Drentsche Aa gebied met deze vragen aan de slag. Dat zal leiden tot dorpsenergieplannen. Inwoners zullen deze plannen de komende jaren omzetten in concrete activiteiten en projecten. Belangrijk daarbij is dat de dorpen de regie zoveel mogelijk in eigen hand houden en zoveel mogelijk dorpsgenoten betrokken worden. Een energietransitie voor en door de inwoners zelf.

Samenwerking

In dit project werken BOKD en de Natuur en Milieufederatie Drenthe samen om lokale groepen en inwoners van het Drentsche Aa gebied te ondersteunen bij het maken van plannen en projecten. Het project is geïnitieerd door Nationaal Park Drentsche Aa.

Lees hier meer

Mocht er in jouw dorp interesse zijn om aan te sluiten bij dit project, of heb je behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met projectleider Remco Mur van de Natuur en Milieufederatie Drenthe.

Profiel Remco Mur

Remco Mur

Adjunct-directeur & Ontwikkelaar Mooi Drenthe