Inspirerende werkgroep: dorpscoöperatie Noordlaren

22 mei 2023

Inspirerende werkgroep: Dorpscoöperatie Noordlaren

In de provincie Drenthe wordt er hard gewerkt aan de energietransitie. Lokale coöperaties en dorpen zetten zich in om energieneutraal te worden en inwoners te ondersteunen bij energiebesparing. In het kader van het project Energietransitie Drentsche Aa bieden de BOKD en de Natuur en Milieufederatie Drenthe hulp aan dorpsinitiatieven in het Drentsche Aa gebied bij het ontwikkelen van deze plannen. Voor de nieuwsbrief Energietransitie Drentsche Aa lichten we elk kwartaal een inspirerende groep uit. Deze keer: Dorpscoöperatie Noordlaren.

Op de foto: Alex Scheper (2e van links) met twee andere bestuursleden van de Dorpscoöperatie Noordlaren bij het gerealiseerde zonnedak.
Op de foto: Alex Scheper (2e van links) met twee andere bestuursleden van de Dorpscoöperatie Noordlaren bij het gerealiseerde zonnedak.

Interview met Alex Scheper, bestuurslid Dorpscoöperatie Noordlaren

Doelen en dromen van Dorpscoöperatie Noordlaren

“We hebben als dorpscoöperatie, opgericht in 2019, als voornaamste doel om groene energie in eigen beheer te realiseren en het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen,” zegt Alex Scheper, bestuurslid van Dorpscoöperatie Noordlaren. “Met ongeveer 40 investerende leden en een bestuur van 5-6 leden, realiseren we naar projecten die bijdragen aan de leefbaarheid, zorg en welzijn, kwaliteit van natuur en landschap, bedrijvigheid en energietransitie. Onze droom is om een duurzame toekomst te creëren waarin ons dorp bloeit en waarin we zelfvoorzienend zijn op het gebied van groene energie.”

Gewoon doan

“We staan bekend om onze aanpak van niet praten maar doen,” vertelt Alex. ” Acties zorgen meteen voor beweging en het creëert draagvlak in het dorp. We organiseren informatiebijeenkomsten en evenementen, zoals afgelopen winter een warmtewandeling met behulp van warmtecamera’s. We benaderen ook dorpsgenoten die we kennen van andere gelegenheden om zich in te zetten voor de coöperatie.” Daarnaast zetten we ons in voor de uitbreiding van collectieve zonnedaken. “Door alle geschikte daken in de omgeving te inventariseren, kunnen we snel schakelen bij het uitbreiden van deze collectieve vorm van energieopwekking. Onlangs hebben we een collectief zonnedak op een stal gerealiseerd.”

Kansen van deelmobiliteit

“We zien de kansen die deelmobiliteit biedt voor onze gemeenschap,” vertelt Alex. “Op dit moment zijn we bezig met het opzetten van een deelauto-project. We inventariseren de behoefte aan deelauto’s in ons dorp en onderzoeken ervaringen uit andere gemeenten.” Hij is ook trots op de recente plaatsing van twee snellaadstations bij de Rieshoek: “Deze voormalige dorpsschool is nu in bezit van het dorp en is herbestemd als multifunctioneel centrum. De laadstations zijn hier geplaatst en zullen binnenkort officieel geopend en in gebruik genomen worden. Door het delen van auto’s streven we naar minder verkeer, minder CO2-uitstoot en een efficiënter gebruik van auto’s. Hiermee willen we een duurzamere en meer leefbare omgeving creëren voor onze dorpsgemeenschap.”

Uitdagingen van de energietransitie in het Drentsche Aa gebied

“Het Drentsche Aa gebied is een bijzondere plek met een uitzonderlijke landschappelijke waarde,” benadrukt Alex. “Dit brengt specifieke uitdagingen met zich mee bij de energietransitie. Niet alle traditionele energie-opties, zoals wind- en zonneparken, zijn hier altijd mogelijk of wenselijk.” Hij vindt het belangrijk om creatieve oplossingen te vinden die passen bij het karakter van het gebied en de natuurwaarden respecteren. “We streven ernaar om duurzame energieprojecten te ontwikkelen die in harmonie zijn met het landschap en de natuurlijke omgeving,” legt Alex uit. “Door samen te werken, kennis te delen en te leren van andere initiatieven in het Drentsche Aa gebied, kunnen we gezamenlijk de energietransitie bevorderen en bijdragen aan een duurzame toekomst voor onze dorpen en het nationale park.”

Lees meer op de website van de dorpscoöperatie Noordlaren

Vragen?

Profiel Peter Mol

Peter Mol

Aanjager Lokale Energie-Initiatieven