Hoe kijken inwoners van het Drentsche Aa gebied naar de energietransitie?

26 januari 2022

Hoe kijken inwoners van het Drentsche Aa gebied naar de energietransitie?

Samen met BOKD ondersteunen wij lokale groepen en inwoners van het Drentsche Aa gebied bij het maken van plannen voor de energietransitie. Hierbij vinden we het erg belangrijk dat deze lokale groepen de regie in eigen hand houden. Samen werken we toe naar een door het gebied gedragen langjarige aanpak voor verduurzaming van de energievoorziening met behoud van ruimtelijke kwaliteit, erfgoed, landschap en natuur.

Onderzoek NoorderRuimte van de Hanzehogeschool

Om een gezamenlijke visie te ontwikkelen op de aanpak van de energietransitie in het Drentsche Aa gebied, willen we weten hoe inwoners hiernaar kijken. Wat vinden zij belangrijk? En welke energiemaatregelen vinden zij passen bij het unieke gebied waarin zij wonen en welke juist niet? Deze vragen staan centraal in een studie die de komende maanden uitgevoerd zal worden door het kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen. De studie zal leiden tot Inwonersvisies Energietransitie Drentsche Aa. Deze bundeling van visies kan dorpen en andere betrokken partijen helpen en inspireren om vorm te geven aan hun energieplannen en concrete projecten op het gebied van energiebesparing en -opwekking.

In dit kader nodigen wij zoveel mogelijk inwoners van het Drentsche Aa gebied uit een vragenlijst in te vullen. De resultaten van de vragenlijst worden op verschillende manieren gebruikt. Op de eerste plaats vormen ze de gespreksonderwerpen voor vervolgbijeenkomsten met inwoners in het voorjaar van 2022. Zo willen we een preciezer beeld krijgen van hoe inwoners vinden dat met het thema energie in het nationaal park omgegaan moet worden.

De vragenlijst is inmiddels gesloten.

Vragen?

Neem contact op met Maarten Vieveen van het kenniscentrum NoorderRuimte.

Lees meer

Op de projectpagina van de Energietransitie Drentsche Aa

 

Vragen over dit project?

Profiel Remco Mur

Remco Mur

Adjunct-directeur & Ontwikkelaar Mooi Drenthe