Inwoners Drentsche Aa gebied willen klimaatmaatregelen, maar niet in het zicht

8 juni 2022

Inwoners Drentsche Aa gebied willen klimaatmaatregelen, maar niet in het zicht

In het kader van het project ‘Energietransitie Drentsche Aa’ voerde kenniscentrum NoorderRuimte begin dit jaar een onderzoek uit in het Drentsche Aa gebied. Initiatiefnemers, de Natuur en Milieufederatie Drenthe en BOKD, willen graag weten hoe inwoners van het gebied tegen het besparen en opwekken van energie aankijken. En wat dit mag betekenen voor hun woonomgeving.  Het doel is het ontwikkelen van een gedragen inwonersvisie voor de energietransitie in het gebied. Op de enquête reageerden 154 inwoners. Uit de eerste resultaten blijkt dat de meeste van deze inwoners klimaatactie in het gebied belangrijk vindt, maar het liefst wel onzichtbaar en kleinschalig. En vooral met inachtneming van de bijzondere erfgoed- en natuurwaarden in het gebied.

Wat kenmerkt de inwoners van het Drentsche Aa gebied?

Uit de enquête blijkt dat 52,6% van de deelnemers 20 jaar of langer in het gebied woont en 29% familie heeft die van oorsprong uit het gebied komt. Dat suggereert een verbondenheid met het gebied, met de kenmerkende gebouwen, de dorpen en het landschap. Tot 26% van de deelnemers woont in een beschermd pand en is bewust bezig met de impact die veranderingen op de omgeving kunnen hebben. Wat ook opvalt, is dat maar liefst 76% van de deelnemers vrijwilligerswerk doet.

Het Drentsche Aa gebied: groot woongenot, maar ook zorgen

Een ding staat als een paal boven water: inwoners van het Drentsche Aa gebied vinden landschap en natuur belangrijk. Voor zichzelf, maar ook voor de gemeenschap. De meest gewaardeerde elementen zijn: de natuur en wandelgebieden, rust, stilte en duisternis, de Aa, beken en stromen, maar ook de afwisseling tussen natuur en agrarische gebieden. Maar er zijn ook zorgen, bijvoorbeeld over de kwaliteit van drink- en grondwater (49%) en de afname van biodiversiteit (70%).

Persoon loopt over bruggetje in Drentsche Aa gebied

 

Klimaatactie is belangrijk, zolang dit maar niet of beperkt zichtbaar is

Vanuit een perspectief van klimaatverandering vindt 87% van de inwoners klimaatactie (heel) belangrijk. Voor wat betreft zichtbaarheid van energieopwekking is het duidelijk: 40,5% vindt dat energieopwekking vanaf een afstand (beperkt) zichtbaar mag zijn en 43,9% vindt dat het niet zichtbaar mag zijn. Vergelijkbare resultaten komen naar voren bij de vraag welke energiemaatregelen acceptabel zouden zijn. Voor onzichtbare en kleinschalige maatregelen is meer draagvlak dan zichtbare en grootschalige maatregelen. Daarbij moeten we rekening houden met de waarden die het Drentsche Aa gebied kenmerken en bijzonder maken.

Velen al gestart met verduurzaming

Deze waarden en het aanwezige erfgoed maken verduurzaming nog niet zo eenvoudig. 61% van de deelnemers geeft dat ook aan. Ondanks deze moeilijkheid hebben veel inwoners al iets gedaan aan verduurzaming van hun woning. In de meeste gevallen gaat dit om de isolatie van de gebouwschil (het dak, de vloer, muren en ramen), de verlichting en zonnepanelen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn comfort, energielasten en energiebesparing.

Ondersteuning bij verduurzaming

In het project de Energietransitie Drentsche Aa ondersteunen BOKD en de Natuur en Milieufederatie Drenthe lokale groepen in het Drentsche Aa gebied met het opstellen van verduurzamingsplannen. Om tot een gedragen langjarige aanpak te komen voert kenniscentrum NoorderRuimte een onderzoek uit. In 4 fasen wordt in kaart gebracht hoe inwoners van het Drentsche Aa gebied naar de energietransitie kijken. De enquête is de eerste fase. De resultaten zijn recent besproken met een tiental inwoners uit het gebied. In het najaar worden de eindresultaten van het project Inwonersvisie energie & landschap Drentsche Aa gepresenteerd. Daarnaast worden er kennissessies georganiseerd. Op woensdag 22 juni vindt er een kennissessie plaats over het verduurzamen van erfgoed (waaronder monumentale woningen). Alle geïnteresseerden zijn daarbij van harte welkom.

Vragen?

Profiel Remco Mur

Remco Mur

Adjunct-directeur & Ontwikkelaar Mooi Drenthe