Onderzoeksrapport: inwoners zijn zuinig op hun Drentsche Aa

12 december 2022

Onderzoeksrapport: inwoners zijn zuinig op hun Drentsche Aa

In het project de Energietransitie Drentsche Aa staan inwoners centraal: Hoe kijken zij naar hun leefomgeving en welke energiemaatregelen vinden zij daar bij passen? Om deze vraag te beantwoorden heeft Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen tussen januari en maart 2022 een vragenlijst uitgezet onder de inwoners van het gebied. De resultaten zijn nu te lezen in een onderzoeksrapport.

De rivier de Drentsche Aa
Het Nationaal Park Drentsche Aa heeft een van de meest gave beekdalsytemen van Nederland.

Pak de energietransitie zorgvuldig aan

Kort samengevat: inwoners van het Drentsche Aa gebied willen klimaatactie. Maar wel passend in het gebied en liever niet in het zicht (lees het eerder gepubliceerde nieuwsbericht hierover). Inwoners zijn trots op hun woonomgeving en willen de natuur- erfgoedschatten in het gebied behouden. Omdat de energietransitie invloed kan hebben deze waarden, moeten we het zorgvuldig aanpakken.

Maatwerk en in goed overleg

Hoe verder? Overheidsbeleid bepaalt dat energieopwekking in het Drentsche Aa-gebied alleen is toegestaan als dit kleinschalig is en er lokaal draagvlak voor is. Dat laatste geldt ook voor energiebesparing. Dus maatwerk per plek en gemeenschap. En dat kan niet op afstand op de tekentafel worden bepaald, maar moet in goed gesprek met inwoners, ondernemers en instellingen (maatschappelijk en overheid) plaatsvinden.

Hunebed in het Drentsche Aa gebied
Het Nationaal Park Drentsche Aa is rijk aan erfgoed, zoals hunebedden, grafheuvels, monumenten en Saksische boerderijen.

Ondersteuning voor groepen

Met het project de Energietransitie Drentsche Aa ondersteunen we precies dat, de energietransitie van onderaf. Samen met BOKD en ondersteuning van Kenniscentrum NoorderRuimte helpen we lokale groepen in het Drentsche Aa gebied bij het maken van projecten en plannen. Zo werken we samen met inwoners aan een lange termijnvisie voor de energietransitie in het gebied.  Het project  is onderdeel van de kwaliteitsimpuls Nationale Parken 2021- 2023, die invulling geeft aan de “Standaard voor Nationale Parken nieuwe stijl”.

Bekijk het onderzoeksrapport

Vragen?

Profiel Remco Mur

Remco Mur

Adjunct-directeur & Ontwikkelaar Mooi Drenthe