Energietuin Assen-Zuid

Energietuin Assen-Zuid

Ten zuiden van Assen, tussen de spoorlijn Zwolle-Assen en de weg Assen-Hooghalen, ligt het gebied van de Energietuin Assen-Zuid. Het is een kleinschalig landschap dat is aangekocht als bedrijventerrein en nu wordt gepacht door agrariërs. Op initiatief van de gemeente Assen werken we aan een duurzame invulling door het oprichten van een zonnepark in het gebied. Sinds in 2019 de opdracht is gegeven aan de coöperatieve ontwikkelaar Bronnen VanOns is het snel gegaan. Samen met Windunie, AsserEnergie, de Natuur en Milieufederatie Drenthe en met medewerking van Wageningen University & Research ontwikkelen we een van de eerste Energietuinen van Nederland.

Wat gaat er gebeuren?

De Energietuin wordt aangelegd binnen een gebied van ongeveer 50 hectare. Het combineert zonnepanelen met een variatie aan beplanting, wandelroutes, picknickplekken, uitzichtpunten en educatie. De Energietuin bestaat uit een aantal ‘kamers’ in het landschap die allen een eigen karakter kennen. Elke kamer krijgt een ander type beplanting. Zo denken we onder andere aan een grote bloemenstrook, een fruitboomgaard, inheemse planten onder de panelen en een kleurrijke “bloeiboog”, die op elk moment van het jaar voedsel en beschutting biedt voor verschillende diersoorten.

Een voorbeeldfunctie

Uiteindelijk wordt 19 hectare belegd met circa 37.000 zonnepanelen. De Energietuin levert straks ruim 21 megawatt aan duurzame stroom. Genoeg voor meer dan 6.000 huishoudens. Bij de ontwikkeling van de Energietuin speelt het uitgangspunt 3x lokaal een belangrijke rol: Lokaal opwekken, Lokaal gebruiken en Lokaal economisch voordeel. Als één van de eerste Energietuinen in Nederland vervult de Energietuin Assen-Zuid een voorbeeldfunctie, zowel op regionaal als landelijk niveau.

Voorlopig ontwerp

Inmiddels is het voorlopig ontwerp gereed. Dit ontwerp is tot stand gekomen door meerdere ontwerpsessies met betrokkenen, partners en omwonenden.

Bekijk het ontwerp hier

Partners

Met een diverse werkgroep werken we aan een ontwerp voor de Energietuin Assen-Zuid. Zo belichten we alle aspecten van de ontwikkeling en mogelijkheden van exploitatie van de Energietuin. Tijdens het proces leggen we alle ervaringen vast, zodat wij en anderen hiervan kunnen leren. We verwachten in 2023 te starten met de bouw.

  • Bronnen VanOns is de coöperatieve ontwikkelaar van Noord-Nederland. Dit bedrijf zonder winstoogmerk ontwikkelt duurzame energieprojecten.
  • Windunie voorziet Nederland al meer dan 20 jaar van duurzame energie. Deze coöperatieve ontwikkelaar wekt duurzame energie op met zowel wind- als zon op land projecten.
  • AsserEnergie is een bewonerscoöperatie die de energietransitie in Assen wil versnellen, zij worden mede-eigenaar van de Energietuin Assen-Zuid.
  • Wageningen University & Research is als onderzoeks- en ontwerppartner betrokken, landschapsarchitecten doen ontwerpend onderzoek naar een integraal ontwerp voor de Energietuin, daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de ecologische effecten.

Wat is een Energietuin?

Bruine kikker bij een Energietuin.
Bruine kikker bij een Energietuin.

In een Energietuin wordt energie opgewekt, biodiversiteit versterkt en kan er worden gerecreëerd. Met een Energietuin kan je naast energieopwekking ook waarde toevoegen aan landschap, biodiversiteit en omgeving. Bij een Energietuin is het de ambitie om te komen tot:

Een toegankelijk terrein waar op duurzame wijze hernieuwbare energie wordt opgewekt, natuur is of wordt ontwikkeld en ruimte is voor recreatie en beleving. Deze elementen worden gecombineerd in een grensverleggend integraal ontwerp voor een landschap met oog voor ruimtelijke kwaliteit. Op de locatie vindt ook educatie of voorlichting plaats over duurzame hernieuwbare energie en natuur. Bij de ontwikkeling van een Energietuin wordt de omgeving nauw betrokken, zodat de lokale gemeenschap kan meedenken, meedoen en mede-eigenaar zijn.

“Grootschalige duurzame energieopwekking is nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Dit hoeft niet ten koste te gaan van landschap en natuur.”

Annie van de Pas, netwerkdirecteur Natuur en Milieufederaties

Landelijk project

Met hulp van de Postcode Loterij kunnen we de ontwikkeling van Energietuinen in Nederland gezamenlijk oppakken met deKlaprozen bij een zonnepaneel Natuur en Milieufederaties. Het ontwerp en realisatie gebeurt in co-creatie met omwonenden, lokale bewonersinitiatieven en lokale energiecoöperaties. Zo wordt de Energietuin niet alleen vóór, maar ook dóór burgers gerealiseerd! Er zijn al enkele voorbeelden in Nederland. Naast de Energietuin in Assen-Zuid wordt ook in Overijssel en Limburg een Energietuin gerealiseerd, die een voorbeeld moet vormen voor ontwikkelaars. Lees meer over de landelijke aanpak van de Natuur en Milieufederaties op www.energietuinen.nl.

Logo van de Energietuinen

Gerelateerd nieuws

Logo van de Nationale Postcode Loterij

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een extra schenking van de Nationale Postcode Loterij.