Energietuin Assen-Zuid

Energietuin Assen-Zuid

Ten zuiden van Assen, tussen de spoorlijn Zwolle-Assen en de weg Assen-Hooghalen, ligt het gebied van de Energietuin Assen-Zuid. Op initiatief van de gemeente Assen werken we aan een duurzame invulling door het oprichten van een zonnepark in het gebied. Samen met Windunie, AsserEnergie, de Natuur en Milieufederatie Drenthe en met medewerking van Wageningen University & Research ontwikkelen we een van de eerste Energietuinen van Nederland.

Wat gaat er gebeuren?

De Energietuin wordt aangelegd binnen een gebied van ongeveer 50 hectare. Het combineert zonnepanelen met een variatie aan beplanting, wandelroutes, picknickplekken, uitzichtpunten en educatie. De Energietuin bestaat uit een aantal ‘kamers’ in het landschap die allen een eigen karakter kennen. Elke kamer krijgt een ander type beplanting. De aanleg van de beplanting gaat volgens een gedragen ontwerp, met inheemse planten en een kleurrijke “bloeiboog”, die op elk moment van het jaar voedsel en beschutting biedt voor verschillende diersoorten.

Een voorbeeldfunctie

Negentien hectare wordt belegd met circa 37.000 zonnepanelen. De Energietuin levert straks ruim 21 megawatt aan duurzame stroom. Genoeg voor meer dan 6.000 huishoudens. Bij de ontwikkeling van de Energietuin speelt het uitgangspunt 3x lokaal een belangrijke rol: Lokaal opwekken, Lokaal gebruiken en Lokaal economisch voordeel. Als één van de eerste Energietuinen in Nederland vervult de Energietuin Assen-Zuid een voorbeeldfunctie, zowel op regionaal als landelijk niveau.

Voorlopig ontwerp

Het ontwerp van de Energietuin is tot stand gekomen door meerdere ontwerpsessies met betrokkenen, partners en omwonenden.

Bekijk het ontwerp hier

Stroom afnemen?

Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de Energietuin is drie keer lokaal: lokaal opwekken, lokaal gebruiken en lokaal economische voordeel. De Energietuin Assen-Zuid wordt gerealiseerd door lokale energiecoöperatie AsserEnergie en landelijke coöperatie Windunie, in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Drenthe. AsserEnergie en Windunie zijn nu beide voor 50% aandeelhouder. De ambitie is dat AsserEnergie straks 75% van de aandelen verwerft. Hiervoor gaat de energiecoöperatie geld ophalen via een crowdfundingsactie. Wie wil kan straks investeren in de Energietuin en meeprofiteren van het rendement. De duurzame stroom wordt via AsserEnergie geleverd aan huishoudens in Assen. Belangstellenden kunnen zich hier nu al voor aanmelden via www.asserenergie.nl.

Partners

Met een diverse werkgroep werken we aan een ontwerp voor de Energietuin Assen-Zuid. Zo belichten we alle aspecten van de ontwikkeling en mogelijkheden van exploitatie van de Energietuin. Tijdens het proces leggen we alle ervaringen vast, zodat wij en anderen hiervan kunnen leren. We verwachten in 2023 te starten met de bouw.

  • Windunie voorziet Nederland al meer dan 20 jaar van duurzame energie. Deze coöperatieve ontwikkelaar wekt duurzame energie op met zowel wind- als zon op land projecten.
  • AsserEnergie is een bewonerscoöperatie die de energietransitie in Assen wil versnellen, zij worden mede-eigenaar van de Energietuin Assen-Zuid.
  • Wageningen University & Research is als onderzoeks- en ontwerppartner betrokken, landschapsarchitecten doen ontwerpend onderzoek naar een integraal ontwerp voor de Energietuin, daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de ecologische effecten.

Wat is een energietuin?

In een Energietuin wordt energie opgewekt, biodiversiteit versterkt en kan er worden gerecreëerd. Met een Energietuin kan je naast energieopwekking ook waarde toevoegen aan landschap, biodiversiteit en omgeving. Bij een Energietuin is het de ambitie om te komen tot:

Een toegankelijk terrein waar op duurzame wijze hernieuwbare energie wordt opgewekt, natuur is of wordt ontwikkeld en ruimte is voor recreatie en beleving. Deze elementen worden gecombineerd in een grensverleggend integraal ontwerp voor een landschap met oog voor ruimtelijke kwaliteit. Op de locatie vindt ook educatie of voorlichting plaats over duurzame hernieuwbare energie en natuur. Bij de ontwikkeling van een Energietuin wordt de omgeving nauw betrokken, zodat de lokale gemeenschap kan meedenken, meedoen en mede-eigenaar zijn.

“Grootschalige duurzame energieopwekking is nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Dit hoeft niet ten koste te gaan van landschap en natuur.”

Annie van de Pas, netwerkdirecteur Natuur en Milieufederaties

Landelijk project

Met hulp van de Postcode Loterij kunnen we de ontwikkeling van Energietuinen in Nederland gezamenlijk oppakken met de Natuur en Milieufederaties. Het ontwerp en realisatie gebeurt in co-creatie met omwonenden, lokale bewonersinitiatieven en lokale energiecoöperaties. Zo wordt de Energietuin niet alleen vóór, maar ook dóór burgers gerealiseerd! Er zijn al enkele voorbeelden in Nederland. Naast de Energietuin in Assen-Zuid wordt ook in Overijssel en Limburg een Energietuin gerealiseerd, die een voorbeeld moet vormen voor ontwikkelaars. Lees meer over de landelijke aanpak van de Natuur en Milieufederaties op www.energietuinen.nl.Logo van de Energietuinen

Profiel Jannetje Kolijn

Jannetje Kolijn

Ontwikkelaar Energieneutraal Drenthe

Gerelateerd nieuws

Logo van de Nationale Postcode Loterij

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een extra schenking van de Nationale Postcode Loterij.