Nieuwsbrief Energietuinen- najaar 2020

2 november 2020

Nieuwsbrief Energietuinen- najaar 2020

In dit artikel vindt u de eerste nieuwsbrief Energietuinen Nederland. Een innovatief energieconcept, waarmee we laten zien dat we onze klimaatdoelen ook mét aandacht voor natuur, mens en landschap kunnen halen. Een zorgvuldige inpassing van schone energie – met aandacht voor de lokale leefomgeving en biodiversiteit – is steeds urgenter. Het oplossen van de achteruitgang van de biodiversiteit en het steeds dringender klimaatvraagstuk vereisen een rigoureuze omslag in ons denken en onze werkwijzen. Klimaat en biodiversiteitsdoelen moeten we in samenhang gaan zien en samen behalen.

Met onze Energietuinen laten we zien dat het kan. We dragen serieus bij aan de biodiversiteit en monitoren dit. We kiezen voor unieke landschappelijke ontwerpen en zorgen dat recreatie en educatie in de tuinen een plek krijgen. Én we werken samen met coöperaties en ontwerpen in co-creatie met de lokale omgeving. Dit alles komt samen in tuinen waar je letterlijk en figuurlijk energie van krijgt. Tegelijk zorgen we voor positieve neveneffecten: minder verrommeling van ons landschap, meer draagvlak en een schone leefomgeving. We hopen dat dit inspiratie geeft voor anderen om mee aan de slag te gaan – zie ook de vlog van collega Christiaan over de Energietuin in Assen verderop in deze nieuwsbrief.

Annie van de Pas, netwerkdirecteur Natuur en Milieufederaties

Lees hier de nieuwsbrief van de Energietuinen sept. 2020

De nieuwsbrief automatisch ontvangen? Meld je hier aan voor de landelijke nieuwsbrief van de Energietuinen. Je ontvangt 4x per jaar een nieuwsbrief.

Foto: Solarpark de Kwekerij Hengelo (Gld)