Biodiversiteit zonnepark Ubbena onder de loep

23 oktober 2019

Biodiversiteit zonnepark Ubbena onder de loep

Gaan zonneparken en biodiversiteit goed samen? En hoe kunnen de parken beter worden ingericht, om de natuur meer ruimte te geven? In een serie bijeenkomsten, de zogenoemde Natuurwerkplaatsen, onderzoeken we deze vragen. De eerste werkplaats was bij het zonnepark in Ubbena, waar deelnemers veel plant- en diersoorten ontdekten.

Een bruine kikker (foto: Christiaan Teule)

Het zonnepark in Ubbena is eind 2017 aangelegd met speciale aandacht voor ecologie. In de Natuurwerkplaats op 16 oktober, georganiseerd door de Natuur en Milieufederatie Drenthe, keken we in hoeverre het zonnepark daadwerkelijk bijdraagt aan biodiversiteit, en wat er beter kan. In de ruim anderhalf jaar dat het zonnepark er nu ligt, op de plek van een oude vuilstortplaats, krijgt de natuur duidelijk al voet aan de grond.

Naast vele holen van veldmuizen, werden ook vele plantensoorten, diverse paddenstoelen, een bruine kikker en een zwarte roodstaart gespot. Tevens is er sterrenschot ontdekt, volgens de kenners afkomstig van een bunzing. Sterrenschot is een witte geleiachtige stof die door bepaalde roofdieren wordt uitgebraakt en afkomstig is van de niet verteerbare resten (ei-omhulsels) van amfibieën.

Houtstammetjes onder de panelen

Er zijn ook nog verbeteringen mogelijk. Zo is het hekwerk nu ondoordringbaar voor dassen, egels en hazen, maar met een paar doorgangen is dit makkelijk te veranderen. Op en langs de hekken kunnen ook struiken met stekels, zoals Sleedoorn, worden aangeplant. Dit kan een goede leefomgeving bieden voor veel diersoorten.

De zwarte roodstaart (foto: Pixabay).

Door onder de zonnepanelen houtstammetjes of lage broeihopen neer te leggen, kan het gebied nog geschikter worden gemaakt voor diverse soorten insecten en amfibieën. Het zonnepark wordt nu eind oktober gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Als de vegetatie de komende jaren verschraalt, is het goed om gefaseerd te gaan maaien. Dan blijft altijd een deel van de vegetatie staan. Dit kan rupsen goede waardplanten en een overwinteringsplek bieden, verwachten specialisten.

Kennis voor Energietuinen

De adviezen van de specialisten gaan uiteraard naar de exploitant van het park, Vrijopnaam. Daarnaast worden de adviezen gebruikt om de Energietuin in Assen-Zuid – en andere pilots uit het energietuinproject – ecologisch gezien beter vorm te geven. In een Energietuin gaat grootschalige duurzame energieopwekking samen met natuur, landschap, recreatie en educatie. 

In november organiseert de Natuur en Milieufederatie Drenthe weer een Natuurwerkplaats, dit keer op de beoogde locatie van de Energietuin in Assen-Zuid.