Omwonenden Energietuin Assen-Zuid bijgepraat tijdens Solar Picknick

7 september 2023

Omwonenden Energietuin Assen-Zuid bijgepraat tijdens Solar Picknick

Op zaterdag 2 september organiseerde Windunie, de ontwikkelaar van de Energietuin Assen-Zuid, een informele en informatieve solar picknick voor omwonenden. Het doel was om iedereen bij te praten over de recente ontwikkelingen en plannen voor dit duurzame project. Met Windunie als nieuwe partner is de Energietuin Assen-Zuid in een stroomversnelling terechtgekomen. Er is hard gewerkt aan de concrete uitwerking van de plannen, waarover tijdens de picknick enthousiast werd verteld door betrokkenen: Windunie, de Natuur en Milieufederatie Drenthe en AsserEnergie, een lokale coöperatie die mede-eigenaar wordt en de stroom gaat leveren. Er wordt momenteel gewerkt aan de afronding van de plannen, waarna de bouw van de Energietuin op korte termijn van start kan gaan.

Omwonenden Energietuin Assen-Zuid worden bijgepraat tijdens solar picknick

Open communicatie als uitgangspunt

Omwonenden werden hartelijk verwelkomd op het terrein van de Energietuin, waar ze genoten van koffie en picknickhapjes voordat ze deelnamen aan een informatieve sessie. Hier werden de huidige activiteiten en toekomstige bouwplannen in detail besproken. Deelnemers kregen ruimschoots de kans om vragen te stellen en hun opmerkingen te delen, wat leidde tot een tevreden gevoel van wederzijdse uitwisseling. Willem Verhaak, vanuit Windunie betrokken bij de Energietuin, benadrukte het belang van open communicatie en betrokkenheid van de gemeenschap:

“Als coöperatieve ontwikkelaar vinden we het ontzettend belangrijk om een open gesprek met omwonenden en andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de vleermuisvereniging open te voeren. We behouden  die afstemming  tijdens het hele ontwikkel- en bouwproces , via korte lijntjes.”

Innovatief concept

De Energietuin Assen-Zuid is een innovatief project dat de opwekking van zonne-energie combineert met de bescherming en bevordering van biodiversiteit en zo groot mogelijke inpassing  in het landschap, zonder te ontkennen dat de landschapsbeleving verandert. Het wordt gezien als een goed voorbeeld van een participatief en natuur-inclusief zonnepark en behoort tot de eerste Energietuinen in Nederland. Wil je meer lezen over het concept: bekijk de website van de Energietuinen. Lees meer over de Energietuin Assen-Zuid op deze projectpagina.

Voor eventuele vragen of opmerkingen over de ontwikkeling van de Energietuin kunnen mensen contact opnemen met Willem Verhaak via willem.verhaak@windunie.nl.