Bouwen met circulaire maten

Bouwen met circulaire maten

Wij begeven ons op een spannend snijvlak tussen bouw en circulariteit. Aan de ene kant van het snijvlak hebben we te maken met de bouwsector: ook in Drenthe streven we naar de realisatie van voldoende, passende en aantrekkelijke huizen, voorzieningen en bedrijven voor al onze inwoners. Aan de andere kant van het snijvlak staat het thema circulariteit waarin we proberen alles wat we doen, ondernemen en bouwen een zo positief mogelijke impact te laten maken op onze omgeving. Samen willen we een transitie in gang zetten van een maatschappij die vooral gericht is op weggooien naar een maatschappij waar het gebruik van grondstoffen wordt teruggedrongen en het hergebruik wordt bevorderd.

Wat is circulair bouwen?

‘Circulair’ betekent voor ons dat alles wat we doen, ondernemen en bouwen geen negatieve impact heeft op de omgeving. Sterker nog: om het evenwicht te herstellen streven we ernaar dat alles wat we in Drenthe realiseren juist waarde toevoegt.

Onze doelstelling is om de ecologische voetafdruk van de Drentse samenleving sterk te verminderen en deze door circulair materiaalgebruik af te stemmen op onze ecologische draagkracht. Hierbij wordt nieuw materiaalgebruik volledig overbodig gemaakt of sterk gereduceerd door slim ontwerp en organisatie.

Download de checklist circulair bouwen

Dit is onze visie

Door woonwijken en bedrijventerreinen anders in te richten, door slim om te gaan met ruimte én door bestaande faciliteiten beter te benutten creëren we niet alleen fijnere en gezondere plekken om te wonen en te werken, maar dragen we ook bij aan een toekomstbestendige leefomgeving. Zo houden we voorzieningen rendabel, zorgen we voor sterke gemeenschappen en creëren we ruimte voor klimaatbestendigheid, biodiversiteit en een circulaire samenleving.

Een greep uit ons werk tot nu toe

 • Wat bouw je me nou?
  De regionale woondeals gaan uit van zo’n 13.000 extra woningen die in 2030 gerealiseerd zouden moeten worden. Dat lijkt ons een forse ambitie maar gezien de bevolkingstoename ook een reëel aantal. Diverse gemeenten gaan uit van veel hogere aantallen. Daar plaatsen wij grote vraagtekens bij. Daarom hebben wij een manifest geschreven: Wat bouw je me nou?

  Download hier het manifest

 • Checklist circulair bouwen
  Met de Checklist Circulair Bouwen geven we gemeenten concrete aanbevelingen om circulair ontwerpen en bouwen onderdeel te maken van beleid en uit te voeren projecten. Onder druk van de woningopgave heeft de wijze waarop gebouwd wordt namelijk nog te weinig aandacht.

  Download de Checklist hier

 • Houtbouw in een bosprovincie
  Is hout dé grondstof waarmee we in de toekomst onze ecologische voetafdruk fors omlaag kunnen brengen? Hoeveel hout is er eigenlijk beschikbaar, nu en in de toekomst? En welke rol kan Drenthe spelen in zo’n transitie? Je leert er meer over in onze webinar.

  Bekijk hier de webinar

 • Handboek Bouwen voor de Toekomst
  De Natuur en Milieufederatie Utrecht heeft een belangrijk aandeel gehad bij de totstandkoming van het Convenant Toekomstbestendig Bouwen in de provincie Utrecht. De kennis die zij vergaarden tijdens interviews en inhoudelijke sessies, zijn gepubliceerd in het Handboek Bouwen voor de Toekomst. Dit handboek is een schat aan informatie en bevat talloze voorbeelden en citaten van experts die laten zien dat duurzame woningbouw in Nederland niet alleen mogelijk is, maar ook al plaatsvindt. Het behandelt alle relevante thema’s, waaronder energiepositief, circulair, biobased, klimaatadaptief, natuurinclusief en gezonde leefomgeving.

  Bekijk het handboek hier

Meer lezen over dit onderwerp

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?

Profiel Emile Suringar

Emile Suringar

Ontwikkelaar Circulaire Economie