Emile Suringar

Emile Suringar

Een economie met gesloten kringlopen en een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Een maatschappij waar ecologische en sociale draagkracht de norm is. Een samenleving waarin bezit en eindeloze groei niet meer centraal staan, maar de commons. Een circulaire wereld. Dat is mijn droombeeld. En eigenlijk ook van iedereen op kantoor. Dat maakt werken bij de Natuur en Milieufederatie zo leuk. Het is één grote familie met dezelfde idealen.

Ik ben een groene econoom en in mijn werk voor de Natuur en Milieufederaties draag ik bij aan de sociaal-maatschappelijke transitie van Nederland en Drenthe. We hebben nog genoeg te doen als we de balans met de (en onze!) natuur weer willen terugvinden. Het vertalen van dat wereldbeeld naar plannen en actie van onderop – dat geeft mij energie.

Samen met overheden, NGO’s, betrokken inwoners en bedrijven werken we samen aan de coöperatieve beweging die daarvoor nodig is. Het kan wel!

Profiel Emile Suringar

Emile Suringar

Ontwikkelaar Circulaire Economie