Grootschalige woningbouw De Wolden ten koste van de groene identiteit?

5 april 2022

Grootschalige woningbouw De Wolden ten koste van de groene identiteit?

De gemeente De Wolden zet in op grootschalige woningbouw. Dat staat in ieder geval in de ontwerp Toekomstvisie 2022-2040 die net ter inzage heeft gelegen. Logisch, denk je misschien. Er is immers een groot tekort aan woningen. Toch is het niet zo simpel. Niet alleen de woningmarkt, maar juist ook de natuur en het landschap staan onder grote druk. Helaas wordt er niet altijd goed nagedacht over de vraag voor wie en waar we moeten bouwen. Dit kan ten koste gaan van de natuur, het landschap en de identiteit van een gebied. Zo ook in de gemeente De Wolden. Wat ons betreft is er voldoende reden om voor de vaststelling van de Toekomstvisie nog eens goed stil te staan bij de vragen voor wie en waar in de gemeente De Wolden gebouwd moet gaan worden. We leggen uit waarom.

In de ontwerp Toekomstvisie kiest de gemeente voor grootschalige uitbreiding van Zuidwolde, De Wijk, Ruinen, Ruinerwold, Koekange en Alteveer-Kerkenveld. Daarmee wil de gemeente meer (jonge) mensen uit de regio Zwolle aan de gemeente verbinden om de gevolgen van vergrijzing het hoofd te bieden en de kwaliteit en kwantiteit van het voorzieningenniveau te verhogen.

Waar moeten we bouwen?

Samen met Het Drentse Landschap en Natuurmonumenten vragen wij ons af of de gemeente met deze woningbouwambitie niet het kind met het badwater weggooit. Vanwege het groene karakter kun je nu ruim en prettig wonen in De Wolden. Maar blijft dat zo, wanneer wordt ingezet op grootschalige woningbouw bij alle kerndorpen én Alteveer-Kerkenveld? De gemeente maakt niet echt keuzes en een zeer belangrijke vraag lijkt te worden vergeten: waar kan de woningbouw het beste een plek krijgen zonder af te doen aan natuur en landschap in dit gebied?

Voor wie bouwen we?

Bovendien is het de vraag of het met flinke woningbouw daadwerkelijk gaat lukken om jonge mensen uit de regio te binden. Andere gemeenten uit de regio vissen tenslotte in dezelfde vijver: De Wolden is namelijk niet de enige groene gemeente in de regio Zwolle.

Behoud de groene identiteit

Wij pleiten ervoor om bij woningbouw aan te sluiten bij de behoefte. Daarbij is het van belang om oog te hebben voor het behoud van de identiteit en eigenheid van De Wolden. Grootschalige uitbreiding past daar wat ons betreft niet bij.

Gemeente Westerveld

Ook bij de vaststelling van de Omgevingsvisie van de gemeente Westerveld in februari dit jaar was woningbouw een belangrijk gesprekonderwerp. Op verzoek van de raad gaat het College van burgemeester en wethouders meer de regie nemen om te zorgen voor extra woningen in de gemeente. De gemeente is daar inmiddels voortvarend mee van start gegaan door de Wet voorkeursrecht van toepassing te verklaren op een perceel langs de Drentse Hoofdvaart bij Dieverbrug. Ook hier is de vraag of een goede afweging heeft plaatsgevonden waar woningbouw het beste een plek kan krijgen in de gemeente Westerveld.

Woningbouwdebat

Al met al lijkt er bij Drentse gemeenten weinig ruimte voor reflectie en weloverwogen keuzes rond woningbouw. Voor wie bouwen we eigenlijk? Aan wat voor type woningen is er behoefte? Maar ook: waar bouwen we en hoe kunnen we voorkomen dat dit ten koste gaat van de Drentse natuur en het landschap? Belangrijke vragen waarover wij graag op 21 april a.s. in debat gaan met inwoners en bestuurders van Drenthe tijdens het debat ‘Slag om de Noorderruimte: woningbouw in Noord-Nederland’.

Meer informatie?

Lees hier onze zienswijze op de Toekomstvisie 2022-2040 van de gemeente De Wolden.

Meer lezen over de woningbouwplannen in de gemeenten De Wolden en Westerveld?
Gaat De Wolden de hoogte in bouwen?
Gemeente Westerveld neemt voorschot op woningbouw in Dieverbrug