Introductiebijeenkomst Vezelbouw Drenthe: op weg naar een duurzame bouwtoekomst

23 november 2023

Introductiebijeenkomst Vezelbouw Drenthe: op weg naar een duurzame bouwtoekomst

Op 23 november 2023 organiseerde de Natuur en Milieufederatie Drenthe een kennis- en netwerkevenement in Hoogeveen, waarbij de focus lag op het bouwen met vezels in Drenthe. De bijeenkomst werd gehouden bij onze partner DOC33: een kennis- en innovatiecentrum voor circulaire economie gekoppeld aan de MBO-school Alfa College in Hoogeveen.

Regionale samenwerking in de schijnwerpers

Het evenement markeerde de eerste stap in het vormgeven van een regionale van-land-tot-pand keten genaamd Vezelbouw Drenthe. Deze keten, onderdeel van een groter traject, is gericht op het creëren van een samenwerkingscoalitie om biobased bouwmaterialen in Drenthe te produceren en toe te passen. Voorafgaand aan de bijeenkomst voerde de Natuur en Milieufederatie Drenthe verkennend onderzoek uit naar bestaande initiatieven in Drenthe en potentiële partners.

Drijvende krachten achter vezelbouw Drenthe

De noodzaak en urgentie van het opzetten van een biobased keten voor het telen, produceren en toepassen van biobased bouwmaterialen in Drenthe werden benadrukt door de directeur van de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Reinder Hoekstra. Hij wees op de uitdagingen waarmee zowel de traditionele bouw als boeren in natuurgebieden en beekdalen worden geconfronteerd, waarbij het gebruik van pesticiden en kunstmest beperkt wordt vanwege milieuproblemen. Henk Heres, directeur van DOC33, verwelkomde het publiek als gastheer en samenwerkingspartner in dit initiatief.

[Tekst gaat verder onder afbeelding]

Inspirerende inzichten en praktijkervaringen

De bijeenkomst werd verder verrijkt met sprekers die vanuit verschillende perspectieven spraken. Micha Klaarenbeek van onderzoeksbureau Ecoras deelde inzichten over de meerwaarde van biobased materialen op het gebied van CO2-uitstoot en duurzaamheid. Hij gaf praktische tools om deze meerwaarde effectief te communiceren, zowel intern als naar gebruikers en opdrachtgevers.

Gertjan Bruin, biobased expert van Building for Good, bood een integraal beeld van circulair bouwen, van Europa tot lokaal, en deelde praktijkervaringen over de ontwikkelingen in de markt van biobased bouwen.

Alco Otten, docent bouwkunde aan het Alfa College Hoogeveen, presenteerde de mogelijkheden van biobased grondstoffen als bouwmateriaal en de rol van DOC33 als kennis- en expertisecentrum in de transitie naar een circulaire bouweconomie. Hij benadrukte ook de sleutelrol van aanstormend talent in het bouwen voor de toekomst.

Otto Luggers, projectleider Nieuwbouwprojecten bij woningcorporatie Woonservice uit Westerbork, deelde praktijkervaringen over circulair en biobased bouwen en benadrukte de noodzaak van een andere manier van bouwen, met leiderschap in bouwteams.

Samenwerking en dynamiek

Het programma, geleid door Stefan van der Borgh, legde verbindingen tussen sprekers en stimuleerde discussies onder de aanwezigen. Ondanks wisselende geluiden over individuele prestaties op het gebied van biobased bouwen, ontstond er een dynamiek die aantoonde dat er veel mogelijk is in Drenthe door de juiste initiatieven en partijen aan elkaar te koppelen. Met ongeveer 40 geïnteresseerden, vertegenwoordigd uit verschillende sectoren binnen en buiten Drenthe, waaronder leveranciers, architecten, bouwbedrijven, adviesbureaus, woningcorporaties en ambtenaren, was de bijeenkomst een belangrijke stap richting de vorming van een Drentse biobased keten.

Duurzame ambities en doelstellingen

De aanleiding voor het traject ligt in de druk op het klimaat en de natuur, waarbij de transitie naar biobased materialen een significante bijdrage kan leveren. De maatschappelijke ambitie om het gebruik van biologische vezels in de bouw op te schalen naar 50% in 2040 en het verminderen van het gebruik van CO2-intensieve primaire grondstoffen met 50% per 2030 vormt de basis van het initiatief.

De doelstelling van de Natuur en Milieufederatie Drenthe is om de Drentse landbouw nieuwe verdienmodellen te bieden en de bouwopgave van 13.000 woningen tot 2030 toekomstbestendig te maken. Het traject richt zich op het creëren van een structurele ketenoplossing, waarbij biogrondstoffen door boeren worden geleverd via extensieve vezelteelt en lokale verwerking, waarmee traditionele bouwmethoden worden omzeild.

Wij zien mooie kansen in het realiseren van een eerste volledige Drentse van-land-tot-pand ketencoalitie. Zo’n coalitie bestaat uit het netwerk van Drentse koplopers en belangrijke stakeholders op het gebied van landbouw, verwerkingsindustrie en bouw, evenals opdrachtgevers, financiers, grondeigenaren en overheden. Met zo’n netwerk kunnen we ons aansluiten bij het landelijke programma dat hiervoor is gestart en waarvoor het Rijk 200 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld. Daarmee kunnen we gezamenlijk de transitie naar een biobased bouwtoekomst in Drenthe bevorderen.

Profiel Emile Suringar

Emile Suringar

Ontwikkelaar Circulaire Economie