Groene Verkiezingsdebat Drenthe 2023

10 maart 2023

Politieke partijen vullen levende kieswijzer in tijdens Groene Verkiezingsdebat

Op dinsdag 7 maart organiseerden de samenwerkende Drentse natuur- en milieuorganisaties het Groene Verkiezingsdebat in Grolloo. Lijsttrekkers en kandidaten van 13 politieke partijen zorgden voor een levendig debat over urgente Drentse thema’s in een bomvolle zaal met ruim 200 bezoekers.

Drentse natuur onder druk 

De avond begon met een passievol betoog van ecoloog Han Olff. Hij vertelde dat de Drentse natuur er niet goed voor staat en dat we veel soorten en waardevolle natuurkenmerken verliezen. Intensivering van de landbouw, klimaatverandering, versnippering en infrastructuur spelen allen een rol. Dat het anders moet werd uit zijn verhaal duidelijk, maar hoe pakken we dat in de provincie aan?  

Een debat vol beweging 

Debatleider Jaap Jepma ging hier met politici van de 13 deelnemende partijen* (50Plus, Alliantie, BBB, CDA, Christenunie, D66, GroenLinks, PvdD, PvdA, PVV, SGP, SP en Volt) over in gesprek op een speelse manier. De politici gingen bij elke stelling in een vak in de zaal staan: ‘eens’, ‘neutraal’ of ‘oneens’. De stellingen volgden elkaar soms in hoog tempo op, maar de politici kregen ook de tijd om hun keuze toe te lichten en andere deelnemers van hun standpunt te overtuigen. Er werd kort en krachtig en ook pittig gedebatteerd. De standpunten van de politici hebben we samengevat in de Groene Kieswijzer.

Blauwe en groene transities 

De eerste ronde ging over het watersysteem. Dat het waterbeheer anders moet in de provincie, daar zijn de meeste partijen het wel over eens – en dat er meer water moet worden vasthouden ook. Verschillen in standpunt waren er vooral bij stellingen over het grondwaterpeil en maatregelen die effecten hebben op de landbouw. Bekijk hier alle stellingen en standpunten van het thema Water. 

De landbouw was het thema van ronde 2. De partijen vonden allemaal dat de landbouw de grootste grondgebruiker is én blijft in Drenthe. Maar bij de noodzaak en invulling van de maatregelen voor een duurzame transitie van de landbouw en de rol van de provincie hierin waaierden de standpunten uiteen. Alle resultaten en stellingen over het thema Landbouw vind je hier.  

Ronde 3 ging over de natuur. In deze ronde stonden de partijen vaak tegenover elkaar. Hoe ver we moeten gaan in het beschermen van natuur en kwetsbare soorten en het afronden van de NNN leidde bijvoorbeeld tot interessante discussies. Alle stellingen en standpunten over Natuur vind je hier.  

In de pauze werd alle aanwezigen een groene mocktail aangeboden, terwijl het multinationale jazzkwartet van de Russische gitarist Oleg Maximov zorgde voor een moment van ontspanning.

Rijkdom en geluk 

Kees Klomp nam de zaal mee in zijn visie van de betekeniseconomie. Volgens Kees zijn we een flink stuk rijker geworden, maar niet gelukkiger, omdat het huidige economische systeem ervan uit gaat dat met een groeiende welvaart onze leefomgeving en geluksgevoel ook groeit. Kees Klomp vindt dit onzin en roept op tot verandering.  

In ronde 4 ging het over de thema’s energie, klimaat en economie. Er kwamen stellingen voorbij over de energietransitie, de Klimaatwet, de winning van fossiele brandstoffen, de eiwittransitie en de circulaire economie. Bekijk alle stellingen en standpunten over het thema Energie hier.  

Ruimte voor Drenthe 

Ronde 5 werd ingeleid door planoloog Zef Hemel. Hij houdt zich bezig met de toekomst van het platteland, en nam ons mee in de verre toekomst van Drenthe. Hij liet zien hoe de noordelijke provincies echt bij elkaar horen – en dat Drenthe bijvoorbeeld cruciaal is in het watersysteem. Hij stelt de vraag: gaan we voor herstel van het watersysteem, de natuur, ruimte en schone lucht of halen we de Randstad naar ons toe?   

De ruimte was het thema van ronde 5. Een duidelijke visie over de toekomst van Drenthe zagen veel partijen als een goed idee, maar de mate van sturing door de provincie was punt van discussie. De stellingen en standpunten van het thema Ruimte vind je hier.  

Feest van de democratie 

Als samenwerkende Drentse natuur- en milieuorganisaties kijken we terug op een spannende, sfeervolle en inhoudelijk sterke avond. Wij zien dit als een feest voor de democratie en hopen dat het bijdraagt aan een grote betrokkenheid bij de verkiezingen en de daaraan gekoppelde thema’s. Alle betrokkenen, deelnemende politici en bezoekers: bedankt!

Kiezen voor de Kracht van Drenthe 

Onder het motto Kiezen voor de Kracht van Drenthe hebben De Natuur en Milieufederatie Drenthe, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap, het Instituut voor Natuureducatie (IVN) en Landschapsbeheer Drenthe de handen ineen

geslagen. In de aanloop naar de verkiezingen organiseerden wij een reeks pop-up podia en een Verkiezingsdebat over belangrijke thema’s voor de komende verkiezingen – en reikten we een pamflet uit met de speerpunten voor de verkiezingsprogramma’s en de komende bestuursperiode.

* Deelnemende partijen en politici: Jan Fonhof – lijsttrekker voor 50Plus, Bart-Jan Heine – lijsttrekker voor Alliantie, Gert-Jan Schuinder – lijsttrekker voor BBB, Henk Jumelet – lijsttrekker voor CDA, Bernadette van den Berg – lijsttrekker voor Christenunie, Anry Kleine Deters – lijsttrekker voor D66, Sam Pormes – lijsttrekker voor GroenLinks, Renate Zuiker – lijsttrekker voor PvdD, Rudolf Bosch – kandidaat voor PvdA, Nico Uppelschoten – lijsttrekkr voor PVV, Tom Koekoek – lijsttrekker voor SGP, Henk van de Weg – kandidaat voor SP en Marloes Kramer-Hammenga – lijsttrekker voor Volt.