Kiezen voor de Kracht van Drenthe

Kiezen voor de Kracht van Drenthe

Op woensdag 15 maart zijn de Verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Onze keuzes van nu zijn bepalend voor de toekomst en toekomstige generaties van Drenthe. Op deze pagina lees je meer over de campagne ‘Kiezen voor de Kracht van Drenthe’ van de Drentse samenwerkende natuur- en milieuorganisaties: Natuurmonumenten, IVN Natuureducatie, het Drentse Landschap, Landschapsbeheer Drenthe en de Natuur- en Milieufederatie Drenthe.

Verkiezingsdebat: 7 maart 2023

Tijdens het Groene Verkiezingsdebat op 7 maart in Grolloo vulden de aanwezige lijsttrekkers en kandidaten ter plekke een levende kieswijzer in. Dit deden ze door in de zaal per stelling in de vakken ‘eens’, ‘neutraal’ of ‘oneens’ te gaan staan. Deze kieswijzer kan helpen bij jouw keuze voor een partij bij de Provinciale Statenverkiezingen van Drenthe op 15 maart 2023. Deze kieswijzer kan helpen bij jouw keuze voor een partij bij de Provinciale Statenverkiezingen van Drenthe op 15 maart 2023.

Klik hier voor de Groene Kieswijzer voor Drenthe.

Verkiezingsdebat: 7 maart 2023

Op dinsdag 7 maart organiseerde we het Groene Verkiezingsdebat in Grolloo. Met inspirerende sprekers (ecoloog Han Olff, betekenis-econoom Kees Klomp en planoloog Zef Hemel), prikkelende stellingen en interactieve debatsessies met 13 deelnemende lijsttrekkers en kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen van Drenthe.

Bekijk hier het verslag van het debat

Landbouw

Als onderdeel van onze campagne organiseren we, naast het debat, een aantal Pop-up Themapodia over verschillende thema’s door heel Drenthe. Het eerste podium was op 1 februari en ging over de toekomst van landbouw in Drenthe. Bekijk het filmpje voor een impressie van deze bijeenkomst, of klik hier voor meer achtergrond over de besproken thema’s.

Water

Op 8 februari vond het tweede pop-up themapodium plaats, over water in Drenthe. We strijken neer in de Breevenen bij Annen, het grootste Drentse waterwingebied van WMD water, maar ook een schitterend natuurgebied. Bekijk het filmpje voor een impressie van deze bijeenkomst, of klik hier voor het artikel met meer informatie.

Nog een mooi Drents voorbeeld is natuurgebied De Mandelanden. RTV Drenthe bezocht dit gebied om te kijken hoe we water beter kunnen vasthouden – en hoe de natuur hierop reageert (spoiler: fantastisch).

Energie

Het derde themapodium ging over de energietransitie en vond plaats op beheerboerderij De Veldkamp in Ansen, waar de schuur vol ligt met 600 zonnepanelen van Energiecoöperatie Energiekansen. Bij dit podium bespraken we de grote uitdagingen én kansen op het gebied van besparing, collectieve opwek, energiearmoede, infrastructuur en lokaal eigendom. Lees het artikel voor meer achtergrond en de visies van verschillende politieke partijen over dit onderwerp.

Natuur

Natuur raakt ons allemaal – en maakt Drenthe uniek en aantrekkelijk. Tijdens het vierde pop-up themapodium gingen we in gesprek over de staat en kansen voor de natuur, zoals het afronden van het Natuurnetwerk, investeren in natuurinclusieve landbouw en het terugbrengen van landschapselementen. Lees hier meer over de visies van deskundigen en politieke partijen.

Onze 8 groene speerpunten

  1. Laat het Drentse blauwe hart volstromen: een zelfvoorzienend, robuust en schoon watersysteem
  2. Versterk de groene longen van Nederland: soortenrijke en waardevolle natuur en landschappen
  3. Steun de omslag naar een circulaire en gezonde landbouw: natuurinclusief op basis van kringlopen, korte ketens en gezonde voeding
  4. Investeer in een energiepositief Drenthe: een klimaatneutraal, zuinig en maatschappelijk gedragen energiesysteem
  5. Voer regie op de ruimtelijke kwaliteit en identiteit: een rijk en gevarieerd landschap met cultuur, historie, ruimte en rust
  6. Slinger de Drentse circulaire economie aan: een broedplaats voor innovatieve, circulaire en streekgebonden bedrijvigheid
  7. Stuur op een nieuwe Drentse mobiliteit: schone vervoersdiensten op maat voor iedereen
  8. Zorg voor een gezonde samenleving: een gezonde en inclusieve leefomgeving.

Vragen?

Profiel Stefan van der Borgh

Stefan van der Borgh

Circulair bouwen & Samenwerking natuurorganisaties PS-verkiezingen