De Kracht van Drenthe

De 'Kracht van Drenthe'

We staan in onze provincie voor het oplossen van een groot aantal samenhangende duurzaamheidsopgaven. Als Drentse samenwerkende natuur-en milieuorganisaties (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, IVN Natuureducatie, Het Drentse Landschap, Landschapsbeheer Drenthe en de Natuur- en Milieufederatie Drenthe) zijn we daar elke dag met hart en ziel voor aan het werk! Wij gaan daarbij uit van de kracht van Drenthe en de mogelijkheden die onze prachtige provincie biedt. Dat doen we in samenwerking met inwoners, bedrijven, overheden en andere maatschappelijke organisaties. Zo creëren we samen de mogelijkheden om positieve verandering in gang te zetten.

De impact van ons werk

In de brochure ‘Samenwerken aan de Kracht van Drenthe’ geven we u graag een indruk van ons werk, van de samenwerkingen die we hiervoor smeden en van de impact die dit oplevert. Wist u bijvoorbeeld dat ruim 9.000 vrijwilligers zich inzetten voor natuur, landschap en duurzaamheid in Drenthe – en dat de betrokkenheid en inzet van de Drentse samenleving cruciaal is voor onze provincie? En dat we in 2022 meer dan 450.000 bomen hebben geplant, meer dan 6 miljoen mensen de Drentse natuur verkenden, meer dan 65.000 deelnemers onze activiteiten bezochten en dat we bijna alle Drentse hunebedden beheren?

Lees alles over onze impact

Onze 8 groene speerpunten

De 6 natuur- en milieuorganisaties werken samen op basis van de groene speerpunten voor een mooi en duurzaam Drenthe:

  1. Laat het Drentse blauwe hart volstromen: een zelfvoorzienend, robuust en schoon watersysteem
  2. Versterk de groene longen van Nederland: soortenrijke en waardevolle natuur en landschappen
  3. Steun de omslag naar een circulaire en gezonde landbouw: natuurinclusief op basis van kringlopen, korte ketens en gezonde voeding
  4. Investeer in een energiepositief Drenthe: een klimaatneutraal, zuinig en maatschappelijk gedragen energiesysteem
  5. Voer regie op de ruimtelijke kwaliteit en identiteit: een rijk en gevarieerd landschap met cultuur, historie, ruimte en rust
  6. Slinger de Drentse circulaire economie aan: een broedplaats voor innovatieve, circulaire en streekgebonden bedrijvigheid
  7. Stuur op een nieuwe Drentse mobiliteit: schone vervoersdiensten op maat voor iedereen
  8. Zorg voor een gezonde samenleving: een gezonde en inclusieve leefomgeving

Bekijk het pamflet

Memoryspel Drentse soorten

Met het Drentse soorten memoryspel kunt u op een leuke manier uw geheugen testen en kennis over de Drentse soorten met elkaar delen. Drenthe heeft veel prachtige natuur met heel veel bijzondere soorten. Met lang niet alle soorten gaat het even goed. Bijna 400 Drentse soorten staan zelfs op de Rode lijst: zij worden in hun voorbestaan bedreigd. Voor dit memoryspel hebben we een aantal kenmerkende Drentse soorten uitgekozen, die leven in de verschillende landschappen die Drenthe rijk is.

Lees meer over het spel en de soorten

Vragen?

Profiel Remco Mur

Remco Mur

Adjunct-directeur & Ontwikkelaar Mooi Drenthe