Circulair Drenthe

Circulair Drenthe

In het Circulaire Drenthe dat wij voor ons zien worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. We sluiten kringlopen, bevorderen ketensamenwerking en innovatie en zetten de toon met voorbeeldinitiatieven.

Wij brengen de impact van productie en consumptie in beeld en gaan aan de slag om de ecologische voetafdruk van Drenthe te verlagen. Hernieuwbaar en herbruikbaar zijn daarin voor ons kernwoorden. Dat betekent dat we grondstoffen zoveel mogelijk uit veelvoorkomende bestaande, biologische en natuurlijke bronnen gaan halen. Maar ook dat de hoeveelheid en de manier waarop de natuur niet beschadigt en kans geeft om te groeien.

Die visie willen we realiseren door...

  • Voor kennis en draagvlak te zorgen bij overheid, bedrijf en consument.
  • Het aanjagen van regionale samenwerkingsverbanden van enthousiaste koplopers en goede voorbeelden te promoten.
  • Actieve ondersteuning te bieden aan ketens en bedrijven bij het herontwerpen van producten en businessmodellen.

En concreet? Drenthe Bouwt Circulair is een typisch voorbeeld van zo’n project. Tijd voor een filmpje!

Op de hoogte blijven van nieuws, nieuwe contacten opdoen en meepraten?