Circulair Drenthe

Circulair Drenthe

In onze droomprovincie worden producten en materialen in balans met de natuur gebruikt. Dat betekent samen consuminderen en veel meer oog voor de Drentse maat. ‘Circulair’ betekent voor ons op zijn minst dat alles wat we doen, ondernemen en bouwen geen negatieve impact heeft op de omgeving. Maar nog beter: dat alles wat we in Drenthe doen daar onder aan de streep waarde aan toevoegt. Voor onze natuur en voor onze mensen. Om die visie te verwezenlijken helpen we lokale groepen en voorlopers. Met het opzetten en aanjagen van deelinitiatieven, lokale ketensamenwerkingen en slimme gebiedsontwikkeling.

Wij agenderen de impact van productie en consumptie en gaan aan de slag om de ecologische voetafdruk van Drenthe te verlagen. Dat doen we met onderwerpen die dicht op de Drentse inwoners staan. Want om 100% circulair te worden is veel meer nodig dan alleen technische innovaties. Dat betekent dus niet alleen grondstoffen zoveel mogelijk uit veelvoorkomende bestaande, biologische en natuurlijke bronnen halen – maar ook iets wezenlijks veranderen in de manier waarop we kijken naar het bezit en gebruik van onze spullen én ruimte. Je leest meer over onze principes in de ‘Samenwerkingsagenda voor Groen Herstel’…

Een voorbeeld uit ons werk...

Met delen, doorgeven, repareren, hergebruiken, niet-verspillen en minder kopen valt veel grondstof- en milieuwinst te behalen. ‘Spullen’ staan namelijk op de eerste plaats als het gaat om de milieubelasting van ons dagelijks leven. Lokale en coöperatieve initiatieven zijn onmisbaar bij het terugdringen van het grondstofgebruik en de transitie naar een circulaire samenleving. Met het project Drenthe Deelt steunen wij daarom lokale initiatieven zoals deeltuinen, repaircafés en deelauto’s.

Meer over Drenthe Deelt

Wil je meer weten of wil je aan de slag? Neem contact op!

Profiel Emile Suringar

Emile Suringar

Ontwikkelaar Circulaire Economie