Circulair Drenthe

Circulair Drenthe

In het Circulaire Drenthe dat wij voor ons zien worden producten en materialen in balans met de natuur (her)gebruikt en zorgen we samen voor de duurzame inzet van de grondstoffen in onze provincie. We sluiten kringlopen, bevorderen lokale ketensamenwerking en innovatie en zetten de toon met voorbeeldinitiatieven.

Wij agenderen de impact van productie en consumptie en gaan aan de slag om de ecologische voetafdruk van Drenthe te verlagen. Dat doen we met onderwerpen die dicht op de Drentse inwoners staan. Hernieuwbaar en herbruikbaar zijn daarin voor ons kernwoorden. Dat betekent dat we grondstoffen zoveel mogelijk uit veelvoorkomende bestaande, biologische en natuurlijke bronnen halen. Maar ook dat we er samen voor gaan zorgen dat de hoeveelheid en de manier waarop de natuur niet beschadigt en kans geeft om te groeien. In onze flyer voor heel Nederland lees je meer over ons werk…

Die visie willen we realiseren door...

  • Voor kennis en draagvlak te zorgen bij overheid, bedrijf en consument.
  • Het aanjagen van regionale samenwerkingsverbanden van enthousiaste koplopers en goede voorbeelden te promoten.
  • Actieve ondersteuning te bieden aan ketens en bedrijven bij het herontwerpen van consumentenproducten en hun businessmodellen.

En concreet? Drenthe Bouwt Circulair is een typisch voorbeeld van zo’n project. Tijd voor een filmpje!

Op de hoogte blijven van nieuws, nieuwe contacten opdoen en meepraten?