Drenthe Deelt

Drenthe Deelt

Drenthe zet in op een 100% circulaire economie in 2050. Dit vraagt om actie op alle fronten: Van overheden en ondernemers, maar ook van inwoners. Met delen, doorgeven, repareren, hergebruiken, niet-verspillen en minder kopen valt veel grondstof- en milieuwinst te behalen. ‘Spullen’ staan namelijk op de eerste plaats als het gaat om de milieubelasting van ons dagelijks leven. Lokale en coöperatieve initiatieven zijn onmisbaar bij het terugdringen van het grondstofgebruik en de transitie naar een circulaire samenleving. Zij dragen bovendien bij aan de leefbaarheid, bereikbaarheid en inclusiviteit van onze dorpen en wijken.

Op veel plekken in Noord-Nederland wordt al hard gewerkt aan duurzaamheid. Door samen delen, doorgeven, repareren, hergebruiken, niet-verspillen en organiseren. En dat heeft effect! Van auto’s weten we bijvoorbeeld dat 1 deelauto op een strategische plek 8(!) andere auto’s van de weg kan halen.

Met dit project willen we nieuwe initiatieven losmaken en een sterk kennisnetwerk ontwikkelen rondom alle bestaande initiatieven die bijdragen aan het verminderen van het grondstofgebruik. We zorgen dat ‘pilots’ ook echt doorgroeien tot langetermijn-oplossingen. Tot alternatieven die rekening houden met de draagkracht van de natuur en de samenleving. Heb jij een eerste idee dat we samen verder kunnen brengen? Laat het ons weten!

Samen voor sociale en ecologische draagkracht

Bij deelinitiatieven vormen inwoners samen de groep potentiële aanbieders en afnemers. Dit vraagt om organisatie op lokaal niveau, in de vorm van een coöperatie, een dorpsbedrijf of een andere samenwerkingsvorm. Wij ondersteunen dit soort initiatieven met gebruiksanalyses, excursies, het organiseren van cursussen, communicatie en het realiseren van een eerste pilot.

Wil jij met je buurt, wijk of straat aan de slag met een deelinitiatief?