Veranderen doe je samen: onze ervaringen met het koploperproject

17 december 2019

Veranderen doe je samen: onze ervaringen met het koploperproject

Door Emile Suringar

Een daverend applaus klinkt uit een Asser bioscoopzaal. Jan Jonker, duurzaam bedrijfskundige des vaderlands, zakt na een scherpe en bevlogen lezing terug in zijn stoel. Rij 1 stoel 1. Hij heeft net zijn verhaal op het Koplopersymposium 2019 afgesloten met een duidelijke oproep: “Alleen de ondernemer die de omslag weet te maken naar een circulair businessmodel zal overleven”. 

Even een stap terug. Eind 2018 besloten wij als Natuur en Milieufederatie, onze eigen duurzame prestaties eens tegen het licht te houden. We hebben alle aandacht voor de wereld om ons heen. Maar ons eigen kantoor – hoe zit het daarmee? Zijn wij zelf een koploper?

Het Koploperproject

In Assen zijn we op dat moment al een jaar actief partner in het Koploperproject. De kern van het verhaal: in een periode van een jaar ga je samen met 10 andere ondernemers kijken naar je impact op de omgeving. Gasgebruik, autokilometers, inkoopgedrag, fabricageproces, mensen, economische baten, communicatie, etc. Hoe scoor je? Waar kun je als organisatie ingrijpen?

Gedurende deze ontdekkingstocht kom je als deelnemers periodiek bij elkaar om samen te leren. Tussen die bijeenkomsten door is er één op één begeleiding om van nulmeting tot actieagenda te komen. Wat blijkt uit de eerste nulmeting: we doen het best goed. Groene en lokaal opgewekte stroom, zonnepanelen, vloerverwarming, circulaire vloertegels en CO2-compensatie op evenementen. En toch kunnen ook wij nog dingen verbeteren.

Een plant op ons mooie, groene, circulaire tapijt.

Zo begeleiden we bijvoorbeeld veel lokale initiatieven en groepen met verduurzamen. Ook ’s avonds. Dat betekent helaas in veel gevallen autokilometers. Meer dan een gemiddelde organisatie van onze omvang zou moeten maken. Ook ons gasgebruik is ondanks allerlei bespaarmaatregelen nog aan de hoge kant. Ons prachtige monumentale kantoor heeft nauwelijks bruikbaar dakoppervlak en eigenlijk geen tuin. Al onze energie ter plaatse opwekken met zon, dat lukt dus niet.

Veranderen doe je samen

Maar het belangrijkste leerpunt, vind ik, is nog een andere. In onze missie staat dat we ons met hart en ziel inzetten voor een mooi en duurzaam Drenthe. En dat klopt ook. Maar door die bevlogenheid zijn we ook iets heel simpels vergeten: in ons eigen beleid continu als team, kantoor en bureau samen blijven werken om ook alles zo duurzaam en circulair mogelijk in te kopen en organiseren. Want in drukke tijden vallen ook wij soms terug in oude patronen en gewoonten.

Veranderen gaat niet vanzelf, zelfs voor de meest duurzame onder ons. Mijn oproep: Vraag hulp, accepteer hulp en leer van elkaar. Laten we samen optrekken in de zoektocht.

Emile