Proces dorpsgroepen centraal in project Energietransitie Drentsche Aa

10 juli 2023

Proces dorpsgroepen centraal in project Energietransitie Drentsche Aa

Het project Energietransitie en Participatie Drentsche Aa heeft inwoners van het Nationaal Park Drentsche Aa de afgelopen jaren ondersteund bij hun inspanningen voor een lokale energietransitie. Nu, na intensieve samenwerking en concrete acties in acht dorpen, nadert het project zijn voltooiing. De focus ligt in deze fase op het samenvatten van de resultaten, reflecteren op het proces en de lessen die we hieruit kunnen halen. Met reflectie- en leersessies en een feestelijke slotbijeenkomst willen we andere groepen inspireren en kennis uitwisselen voor een gedragen lokale energietransitie.

Leer- en reflectiesessie Gasteren
De leer- en reflectiesessie bij dorpsgroep Gasteren.

Leer- en reflectiesessies brengen inzichten en uitdagingen naar voren

Tijdens het project kijken we niet alleen naar de resultaten in feiten en cijfers, maar vooral naar het proces. Door het proces te vatten in dorpsverhalen worden waardevolle lessen en inzichten gedeeld. Om de ervaringen op te halen, organiseren we de komende tijd samen met BOKD reflectie- en leersessies. Tijdens deze sessies blikken de deelnemende dorpsgroepen terug op wat er tot nu toe is bereikt, en kijken ze vooruit naar toekomstige plannen. De groepen reflecteren op hoe de samenwerking verliep, welke obstakels ze tegenkwamen, hoe ze hier mee omgingen en weer tot nieuwe ideeën kwamen. De eerste sessies in Gasteren en Midlaren hebben al plaatsgevonden. De rest van de sessies wordt gehouden in de periode juli tot september.

Vieren van successen en uitwisseling van kennis

De afronding van het project vieren we tijdens een feestelijke slotbijeenkomst in november. Deze bijeenkomst biedt een podium aan de lokale groepen om hun ervaringen te delen en kennis uit te wisselen. Tijdens de bijeenkomst presenteren we de gebundelde dorpsverhalen. Naast het vieren van de bereikte resultaten, staat de slotbijeenkomst in het teken van het delen van uitdagingen en het bespreken van mogelijke oplossingen. Het doel is om andere groepen te inspireren en te motiveren om ook actief werk te maken van de energietransitie in hun dorp.

Geen eindpunt maar een vervolg

Het project Energietransitie Drentsche Aa is onderdeel van de kwaliteitsimpuls Nationale Parken 2021- 2023, die invulling geeft aan de “Standaard voor Nationale Parken nieuwe stijl” De kwaliteitsimpuls bestaat uit vier deelprojecten: Duurzaam Toerisme, Transitie Landbouw, Biodiversiteit en participatie en Energietransitie en participatie. De laatste pijler geven wij invulling, samen met de BOKD en met hulp van Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen. In dit deelproject hebben we laten zien hoe belangrijk een gedragen energietransitie is in een uniek gebied met hoge cultuur- en natuurwaarden. De reflectie op dit proces en de leerpunten die we hier uit halen zijn van belang voor andere groepen en voor het vervolg van de energietransitie in het gebied.

Vragen?

Profiel Peter Mol

Peter Mol

Aanjager Lokale Energie-Initiatieven